Meer over Nieuws

Nieuwsbrief Bijbels opvoeden

23 november 2018

nieuws

Lees hieronder het interview met  Andrea van Hartingsveldt over de nieuwsbrief Bijbels opvoeden. 

Wat maakt de nieuwsbrief waardevol voor opvoeders?
De nieuwsbrief vermeldt welk nieuw materiaal dat aansluit bij een bepaalde tijd van het jaar op de website is geplaatst. De website wil ouders handreikingen bieden om Gods Woord zo dicht mogelijk aan kinderharten te leggen en kinderen bij het Woord te brengen. Het wil als het ware voorwerk voor opvoeders doen, zodat zij concreet materiaal in handen krijgen. Dat maakt de website ook geschikt voor het kinder- en jeugdwerk in de kerk.

Waardoor kenmerkt zich een Bijbelse opvoeding?
In een Bijbelse opvoeding staat Gods Woord centraal. Er wordt gehoor gegeven aan de opdracht: ‘Maak in Gods Woord hun gang en treden vast’. Ouders doen dat in afhankelijkheid van Gods zegen en de werking van de Heilige Geest. Daarbij voeden ze verwachtingsvol op vanwege het genadeverbond: ‘Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht’.

Concrete tips voor opvoeders in deze periode?
We zijn de adventsweken ingegaan. Maak in de opvoeding gebruik van een adventskalender, zodat kinderen ervaren wat uitzien en verwachten inhouden. Sta stil bij de adventsbeloften in het Oude Testament zodat kinderen de rode draad van de Bijbel leren kennen. In het kinder- en jeugdwerk kun je bijvoorbeeld nadenken over de betekenis van ‘de volheid des tijds’ zoals het moment van Jezus’ geboorte in de Bijbel wordt genoemd. Met behulp van een zandloper kun je deze uitdrukking concreet maken. Op de website vind je handreikingen hierbij, waaronder een zandloper om zelf te knutselen.
Meld je aan voor de nieuwsbrief via:   https://www.bijbelsopvoeden.nl/