Meer over Nieuws

Recensie: 'Als je jong bent'

25 mei 2018

nieuws

Recensie: 'Als je jong bent - overdenkingen voor jongeren'

‘Wie jong de Heere vreest, geeft de bloeitijd van zijn leven aan God’, stelt de Jonathan Edwards. Wie zijn preken leest, merkt dat Edwards graag gebruik maakt van sterke Bijbelse contrasten. Die spitsen zich toe op een leven in verbinding met Christus of de duivel. Met als eeuwige toekomst de hemel of de hel.

De bekende Amerikaanse prediker maakte een periode van herleving en opwekking mee. Zijn boodschap was radicaal: ‘Als je niet vergeefs de zaligheid wilt zoeken, moet je echt met alle zonden breken en je lusten kruisigen. Hier blijven veel mensen steken.’ Voor Jonathan Edwards is het dus alles of niets. Daarbij heeft het heden alles met de toekomst te maken: ‘Godvrezende jongeren hebben meer gelegenheid om te groeien in de genade. Zo kunnen ze zekerheid krijgen en een goed fundament leggen voor vrede en troost bij het sterven.’

In de bundel met overdenkingen voor jongeren spreekt Edwards afwisselend kinderen, jongeren en hun ouders aan. Meestal richt hij zich persoonlijk op hen die jong zijn, waarbij hij hen confronteert met de ernst van de zonde: ‘Wie zijn jeugd in de zonde doorbrengt, verwekt de Heere tot grote toorn’. Deze zonden hebben consequenties voor het hele leven volgens Edwards. ‘De zonden die je nu bedrijft, vormen de basis van veel verdriet in de rest van je leven.’ Daartegenover plaatst Jonathan Edwards Christus’ gewilligheid om te zaligen. ‘Geen liefde is zo groot en wonderlijk als de liefde in het hart van Christus. Het is voor Hem een vreugde om genadig te zijn.’ Daarbij valt alle aardse liefde in het niet. Edwards: ‘Zoals de zon helderder schijnt dan een kaars, zo overtreft Christus’ liefde en genade alle liefde in deze wereld.’

Concreet spreekt Edwards jongeren aan op hun taalgebruik, verleidende begeerten en ‘gewoontezonden’. Hij stelt dat laatstgenoemden moeilijker te doorbreken zijn naarmate je er langer aan vasthoudt. Tevens maakt hij lezers bewust van het effect van zonden op anderen: ‘Als we anderen tot zonde verzoeken, brengen we hun ziel een verschrikkelijke, dodelijke wond toe.’ Daarmee gaan we niet vrijuit: ‘Als we anderen tot zonde brengen, zal het bloed van hun ziel aan onze handen kleven.’

Het boekje bevat naast een persoonlijk appèl voor onbekeerde jongeren ook aansporingen voor hen die leven van genade. Volgens Edwards is jong de Heere dienen de beste manier om ons leven in te richten: ‘Als we ons leven met God beginnen, geven we daardoor ons hele leven aan hem.’ In zeventien aanbevelingen spoort hij een jonge vrouw, die kort daarvoor geloofsbelijdenis deed, aan om gemeenschap met de Heere te zoeken. Ook adviseert hij haar om met andere jonge vrouwen godsdienstige bijeenkomsten te organiseren.

Edwards dringt jongeren aan om als christen present te zijn in de samenleving. ‘Jongeren in de gemeente, ik wil jullie aansporen om God te dienen en vrezen. Het zou mooi zijn als we dat in de stad mochten zien. Dat is niet alleen aangenaam in de ogen van de mensen, maar ook voor de engelen en voor God Zelf.’

Dit boekje is geschikt voor persoonlijke bezinning of als geschenk aan jongeren. Van harte aanbevolen.

Steven Middelkoop
Senior Jeugdwerkadviseur

Als je jong bent – Overdenkingen voor jongeren
Uitgeverij De Banier
ISBN 9 789402 906479
Prijs: 12. 95 euro