Meer over Nieuws

Vacatures HHJO

01 november 2019

nieuws

Gezocht: jeugdwerkadviseur en organisatie- en communicatiemedewerker.

Over de HHJO
De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) is er voor jongeren en iedereen rondom jongeren. Kerntaak van de HHJO is het ondersteunen van ambtsdragers, leidinggevenden en ouders in hun zorg voor jongeren binnen de gemeente. In het werk van de HHJO kunnen twee hoofdlijnen onderscheiden worden: heil met het oog op God en hulp met het oog op God.

Jeugdwerkadviseur (0,5 FTE)
Profiel
Als jeugdwerkadviseur ben je bewogen met het heil van (rand)kerkelijke jongeren. Je kunt je verplaatsen in de leefwereld van jongeren en het is je verlangen dat jongeren de Heere mogen liefhebben en dienen.

De functie-eisen bestaan uit:
- Hbo werk- en denkniveau
- Relationeel ingesteld
- Vlotte schriftelijke en mondelinge communicatie
- Belijdend lid van de HHK en verbonden met de breedte daarvan

Hoofdtaken
- Ondersteuning plaatselijk jeugdwerk
- Toerusting en relatiebeheer
- Begeleiden jeugdwerkontwikkelingen in gemeenten

Organisatie- en communicatiemedewerker (0,5 FTE)
Profiel
Als organisatie- en communicatiemedewerker ben je actief betrokken bij de HHJO-activiteiten en proactief in de communicatie met de verschillende doelgroepen die de HHJO wil bereiken. Je kunt je verplaatsen in de (digitale) leefwereld van jongeren en het is je verlangen dat jongeren de Heere mogen liefhebben en dienen.

De functie-eisen bestaan uit:
- Hbo werk- en denkniveau
- Visie op (online) communicatie
- Heldere schriftelijke en mondelinge communicatie
- Dooplid of belijdend lid van de HHK en verbonden met de breedte daarvan

Hoofdtaken
- Communicatie en PR
- Fondsenwerving
- Actief betrokken bij de organisatie van de verschillende HHJO-activiteiten
- Aansturen werkgroepen en (jonge) vrijwilligers

Interesse en solliciteren
Voor meer informatie over de functies of het opvragen van de taakomschrijvingen, kun je contact opnemen met de voorzitter van de commissie jeugdwerk, ds. J.A. Kloosterman (tel. 0318-482552), of senior jeugdwerkadviseur Henco van Ee (tel. 06-12331370, e-mail: hvanee@hhjo.nl).

We zien je schriftelijke reactie, voorzien van CV, graag per post of e-mail (Vendelier 51-d, 3905 PC Veenendaal, secretariaat@hhjo.nl) tegemoet voor D.V. 16 november aanstaande. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.