Catering Jongerendagen

Jaarlijks komen in de Expo van Hoevelaken rond de 700 jongeren bij elkaar voor de Jongerendag 16+. Ook komen jaarlijks in maart zo’n 900 jongeren op de Jongerendag 16-. Gezien de grote opkomst, hebben we in 2017 deze jongerendag 16- voor het eerst op twee locaties gehouden. Het programma bestaat onder meer uit samen zingen, bidden, uit het Woord lezen en verdieping zoeken tijdens diverse lezingen en workshops. Jongeren uit de volle breedte van de Hersteld Hervormde Kerk bezoeken de Jongerendagen, die steeds weer als verrijkend én gezellig wordt ervaren.

Voor de jongeren zijn er geen kosten aan deze dag verbonden. Dit wil de HHJO graag zo houden, om zodoende zoveel mogelijk jongeren de kans te geven om te kunnen komen. U kunt mede door uw financiële bijdrage deze dag mogelijk maken.

Alle duizend jongeren krijgen een zakje met drie bolletjes, die als warme broodjes over de toonbank gaan. Daarnaast zijn er tussen de bezinnende lezingen en workshops door pauzes waarin de jongeren koffie, thee en een koek wordt aangeboden.

Wat zou het mooi zijn als u deze dag mede mogelijk maakt door het (mede) sponsoren van de catering van de Jongerendagen. Voor elke €3,50 kunnen wij een jongere een hele dag voorzien van eten en drinken.

Graag ontvangen we uw bijdrage. Op deze manier draagt u heel praktisch bij aan een onvergetelijke dag voor de jongeren.

Doneer!