Catechesemethode 'Leer mij'

Vanaf het grondvlak is een groeiende vraag naar een HHJO-catechesemethode. Sinds dr. P.C. Hoek en ds. A. Kos op eigen initiatief aangaven met een dergelijk project te willen starten, is de groeiende vraag toegenomen. Recente gesprekken met predikanten bevestigen dit. Inmiddels heeft de synode de HHJO de opdracht gegeven om deze catechesemethode te ontwikkelen Hierover is akkoord bereikt met ds. A. Kos (voorzitter HHJO), dr. P.C. Hoek (docent catechetiek, Hersteld Hervormd Seminarie) en dhr. W. Kranendonk (uitgeverij De Banier). De beide predikanten fungeren samen met Steven Middelkoop en Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen als eindredactie. Het werkelijke schrijfwerk wordt door een bredere groep schrijvers verzorgd.

Doelen
-  Methode voor diverse doelgroepen, aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.
- Concentrische opzet (herhaling van zaken gedurende de opvolgende jaren, met verdiepingsslag)
- Momenteel draait een pilot in 15 Hersteld Hervormde gemeenten.
- Zomer 2017 deel 1, 2 en 3 op de markt

Wilt u bijdragen aan deze methode? Met uw bijdrage van €50,- kan er weer een hoofdstuk geschreven worden. Op deze manier willen we jongeren betrekken bij de geloofsleer en ervoor zorgen dat er een lijn zit in het catechetisch onderwijs dat ze vele jaren krijgen. Zodat jongeren ook in de eenentwintigste eeuw goed toegerust worden bij het catecheseonderwijs!

Doneer!