Team

Er zijn vier jeugdwerkadviseurs die u en jou graag van dienst zijn! Zij rusten samen met ouders, leidinggevenden en ambtsdragers kinderen, tieners en jongeren toe rondom een open Bijbel. Biddend om Gods nabijheid, hulp en zegen en het werk van de Heilige Geest in zondaarsharten. De taken zijn onderling verdeeld.

Steven Middelkoop (senior jeugdwerkadviseur)     en   Henco van Ee   (jeugdwerkadviseur / projectleider)
- Beleid en strategie
- Aansturing jeugdwerkadviseurs
- Toerusten, begeleiden en trainen
- Plaatselijk jeugdwerkoverleg
- Relatiebeheer
- Fondsenwerving
- Inhoudelijk verantwoordelijk voor diverse werkgroepen

Marleen Vos-van Aalst  en Jacoline de Vree-Roon  zijn jeugdwerkadviseur voor respectievelijk de doelgroep 12- en 16- en hebben de volgende taken:
- Jeugdwerk 12- / 16-
- Toerusten, begeleiden en trainen
- Beleid en visie op jeugdwerk 12- / 16-
-  Plaatselijk jeugdwerkoverleg
- Ontwikkelen van materialen
- Inhoudelijk verantwoordelijk voor diverse werkgroepen
- Beleidsuitvoering

De jeugdwerkadviseurs worden ondersteund door de administratie en het secretariaat van het kerkelijk bureau. Elriëtte Haanschoten-van de Beek en   Gertjan van de Craats  verzorgen de financiële administratie. Eveline de Jong  is op het secretariaat werkzaam en neemt de facilitaire zaken uit handen van de jeugdwerkadviseurs, zodat zij zich op de inhoud van hun werk kunnen richten.

Binnen zo'n vijftien werkgroepen zetten ongeveer honderd vrijwilligers zich actief in voor de HHJO. Dankzij deze enorme vrijwillige inzet kan het werk van de HHJO vorm krijgen.