Terug naar God

Terug naar God 16+

Hizkia en de bekering van Israël


€ 3,50

Levertijd: 4 tot 8 werkdagen


  • Categorie
  • Artikelnr.

Samenvatting

 

Deze Bijbelstudie gaat over ‘terugkeer tot God’. Hizkia ziet zich omringd door een volk dat de afgodendienst. De Heere gebruikt hem als instrument om een omkeer te bewerkstellingen. Hizkia neemt een groot risico. Nog maar een klein deel van zijn onderdanen neemt Gods geboden als uitgangspunt voor hoe ze Hem dienen. De meesten combineren er vrolijk op los. Natuurlijk geloven ze in de God van Israël, maar daarnaast geloven ze in een veelheid van andere goden en nemen ze deel aan heidense rituelen. Maar deze koers is ook voor het land een gevaar. Het kan hem zo maar buitenlandse bondgenoten kosten, die de 'nieuwe' godsdienst van Juda niet kunnen waarderen. Wat betekent deze geschiedenis voor jou? Wat kan bekering jou kosten? 

In de Bijbelstudies worden de volgende thema's behandeld: 

  • Nieuwe wegen - 2 Koningen 18: 1-12
  • Terug naar God - 2 Kronieken 30: 1-9 en 18-27
  • Hoop op God - 2 Koningen 19: 1-19
  • Missie ten einde? - Jesaja 38: 1-22
  • Ongebroken? - 2 Koningen 20: 12-20

Bij dit Bijbelstudieboekje is een leidingdeel beschikbaar. In dit leidingdeel vind je meer achtergrondinformatie en de antwoorden van de vragen uit het jongerendeel. 

Leidingdeel downloaden


Terug naar God (16+)

€ 3,50

Levertijd: 4 tot 8 werkdagen


Terug naar overzicht