Meer over Thema's

Christus komt terug. Vandaag of morgen.

Christus komt terug. Vandaag of morgen. 

De terugkeer van Jezus naar de aarde, kun je wel Zijn koningsdag noemen, Zijn kroningsdag. De Heere Jezus is gekroond met doornen. Ook werd Hij door Zijn Vader gekroond, en wel met eer. Het was bij Zijn hemelvaart. Er is nog een derde kroning. Gelovigen doen het, wanneer zij Jezus als hun Koning huldigen. Denk aan Hooglied 3 vers 11. In dit Bijbelboek gaat het over de Hemelse of Goddelijke Bruidegom en Zijn aardse of geestelijke bruidskerk. In hoofdstuk 3 klinkt de oproep om te gaan kijken naar koning Salomo. Het is net als wanneer koning Willem-Alexander op koningsdag op bezoek komt in jouw woonplaats, en veel mensen gaan kijken naar zijn komst. Wat kunnen we bij deze Koning uit de hemel zien? “De kroon, waarmee Zijn moeder Hem kroonde op de dag van Zijn bruiloft, de dag van de vreugde van Zijn hart.”

Wat voor dag is dat? De statenvertalers schrijven over die kroning op Zijn bruiloftsdag: “Op geestelijke manier mag men hier verstaan het huwelijk van Christus met Zijn kerk. Dit gebeurt als zij de prediking van het heilig Evangelie met een waar geloof aanneemt.”

Graag wil ik je uitnodigen om je te bezinnen op de vraag of jij Hem hebt gekroond, dat is: heb jij de prediking van het heilig Evangelie gelovig aangenomen? Zo niet, dan onteer je de Koning. Op 10 mei aanstaande krijg je de gelegenheid – als je dan nog in het heden der genade bent – om de kroningsdag van Jezus Christus te gedenken. Het is een dringende oproep om Hem voor jezelf eerbiedig als Koning te kronen. Verwerp Zijn kostbaar genadeaanbod niet. Alleen als je Hem nú als Koning erkent, kun je dán zonder schrik en angst voor Hem verschijnen, op de dag van Zijn terugkeer.

Het zal een indrukwekkende gebeurtenis zijn:
aan alle onrecht maakt Hij dan een einde;
alle leugen en dwaalleer wordt dan uitgeroeid;
alle vijanden delven dan het onderspit.
En jij?

Psalm 2 vers 12 roept zelfs Zijn vijanden op om Hem te voet te vallen. Er staat (met een andere beeldspraak): kroon Jezus, Gods Zoon, als je Koning! Lees maar:
“Kus de Zoon, opdat Hij niet toornt, en u op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.” = “Eer Hem als Mijn eeuwige Zoon, en neem Hem als uw Koning aan, geloof in Hem, wees Hem onderdanig.”
Er volgt:
“Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.”

ds. W. Pieters