Meer over Thema's

De kracht van het beeld

De kracht van het beeld.

Elke keer als ik het zie, moet ik aan haar woorden denken. Het is zo’n krachtig beeld. Ik kreeg het van een vriendin: een schaal in de vorm van een hand. Met de boodschap: ‘Christus wil je lege handen vullen met Zichzelf, elke dag opnieuw.’

Vaak zegt een beeld meer dan je in woorden kunt zeggen. Denk maar aan ‘De terugkeer van de verloren zoon’ van meester-schilder Rembrandt. Beschrijf eens de liefde, het verlangen en de blijdschap die je ziet in de geschilderde houding.

Of het beeld van die kroon, gevlochten van doornentakken. Hoe langer je er naar kijkt, hoe groter en scherper de doornen lijken te worden. En dan te bedenken dat het zulke doornen waren die Jezus op Zijn hoofd gedrukt kreeg.

In je Bijbel met uitleg vind je bij Exodus 12 nog zo’n treffend beeld. Een lam, de poten bij elkaar gebonden. Jesaja schrijft over de Messias als hét gewillige Lam dat ter slachting geleid wordt. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. Ik hoor de Heiland zeggen: ‘Indien gij dan Mij zoekt, zo laat deze heengaan.’ Hij liet Zich binden voor de vrijheid van anderen.. Hij wilde de dood ingaan om leven te geven. Door Zijn sterven en opstaan kan Hij lege handen vullen met Zichzelf. Elke dag opnieuw.

Marleen Vos-van Aalst