Meer over Thema's

Delen is vermenigvuldigen!

Delen is vermenigvuldigen!

Nee, geen statement dat de theorie van de wiskunde onderuit haalt, maar dagelijkse praktijk! Heel herkenbaar toch:
- een cel die zich deelt, neemt exponentieel in aantal toe; een plant die je 'scheurt' vormt 2 nieuwe planten die weer gescheurd kunnen worden                                                                                                                       - een goed idee/goede tip: wanneer je het een ander vertelt heeft die er ook iets aan, al is het maar om weer aan een ander door te geven                                                                                                                                                                                   
- je deelt een bericht via social media en voor je 't weet heeft het zich verspreid:  vertien, -twintig of zelfs verhonderdvoudigd!                                                                                                                                                           

En met die laatste aanduiding raak ik de kern: jouw talenten, wanneer je die deelt, vermenigvuldig je; het worden er meer; jouw zegeningen in jouw leefwereld hier in Nederland, wanneer je daarvan deelt heeft een ander er ook wat aan.

Denk aan een leeftijdsgenoot die niet leest wat jij leest; leen hem of haar je boek; een leeftijdsgenoot die niet zoveel kleding heeft als jij; geef hem/haar iets van jou. De nootjes, koekjes, broodjes die jij thuis krijgt komen bij je buurman misschien nooit op tafel. En dat zijn nog allemaal tastbare voorbeelden, heel dichtbij!

Denk eens aan Malawi  en Suriname waar er zoveel zorg is om de dagelijkse levensbehoeften en soms zo weinig kennis over andere landbouwtechnieken of zoveel tegenslag door teveel of te weinig regen, terwijl jouw broodtrommel elke dag gevuld is.

Denk eens aan de Bijbel die jij van jongs af kent en waarvan er een hele stapel in huis ligt; een ander kent de boodschap niet eens; misschien ook wel iemand gewoon bij jou uit de straat of in de stad of in Malawi of Suriname.

Delen is vermenigvuldigen; delen is dienen, een taak van iedere christen; een taak van de christelijke gemeente. Lees het boek Handelingen er maar eens op na; waar men deelde en zorgde, waardoor de ander geholpen werd. Men vormde een christelijke gemeente waar geestelijke en materiële nood gedeeld en gelenigd werd.

En jouw gemeente? Geestelijke zorg, door je predikant, de ouderlingen, materiële zorg gelenigd door de diakenen. Alleen een kwestie van geven; nee van bidden en delen door jou!                                          Lees 1 Korinthe 4 er eens op na, want Hij Die u roept, is getrouw.