Meer over Thema's

Een dominee opnieuw geboren

Een dominee opnieuw geboren

William Grimshaw (1708-1763) leefde als dominee in de tijd van de bekende opwekkingspredikers George Whitefield, Charles Wesley en John Wesley. Zij werden vrienden. Als jonge dominee leefde hij vooral voor de gemakkelijke verdienste die dit ambt met zich meebracht. Hij dronk en kaartte met gemeenteleden.

Een meisje in het dorp werd zwanger van een jongen uit zijn gemeente. De jonge dominee werd boos toen hij merkte dat de jongen niet voor het meisje en haar baby wilde zorgen.  De dominee verkleedde zich als een figuur uit de onderwereld en verborg zich ’s avonds in de struiken langs de weg. De jongen kwam voorbij en zijn dominee sprong hem als een gevaarlijke figuur op de nek. Grimshaw joeg de jongen met onherkenbare stem schrik aan. Als hij niet zijn verantwoordelijkheid nam in de zorg voor het meisje en de baby, zouden hem verschrikkelijke dingen overkomen. Hevig geschrokken trouwde de jongen in de periode die volgde alsnog met het meisje. Grimshaw wilde dat de jongen zijn verantwoordelijkheid nam in het leven en gebruikte angst voor de duivel als middel.

De Heere leerde de prediker later dat niet een ‘goed leven’, maar een ‘nieuw leven’ nodig is. Ontdekt aan zijn zonde vluchtte dominee Grimshaw tot Christus en vond in Hem een Borg voor zijn schuld. Vanaf dat moment was niet langer het leiden van een ‘goed leven’ belangrijk voor Grimshaw, maar verkondigde hij zondige jongeren en ouderen dat zij verloren gaan als zij niet opnieuw geboren werden. Christus verlost vanuit de heerschappij van de duivel en neemt zondaren aan tot kinderen van God. Niet verbetering, maar verlossing is nodig!

Als de vrome Nicodemus ‘s nacht naar de Heere Jezus gaat, spreekt de Rabbi van Nazareth over een nieuwe geboorte. We kunnen dit vertalen met ‘opnieuw’ geboren worden, of ‘van boven’ geboren worden. Beiden is waar. Door Gods genade wordt een zondaar ‘van boven’ en ‘opnieuw’ geboren.

Dominee Grimshaw verkondigde jong en oud in zijn gemeente: ‘De echte christen is een lid van Christus, een kind van God en een erfgenaam van het Koninkrijk van God. Hij is begiftigd met de Heilige Geest, gewassen in het bloed en gekleed met de gerechtigheid van Jezus Chrisus. Al zijn zonden zijn vergeven.’

Steven Middelkoop
Senior Jeugdwerkadviseur