Meer over Thema's

Even andersom

Even andersom

Microsoft Word denkt handig mee. Van twee hoofdletters maakt hij er één. Woorden waarbij het hoofdlettergebruik volgens hem anders moet, krijgen een rood streepje. Je moet zelf nog even alert zijn bij persoonsnamen en verwijzingen naar God.

Soms betekent een verwisseling van hoofdletters een onverwacht meditatiemoment. Zoals bij de omgedraaide hoofdletters in ‘Hoe zal Ik u ontvangen?’ Vijf minuten stilte levert weer nieuwe vragen op: Wie is er bij God welkom? En hoe? Is er een uitnodiging?

Direct buitelen beloften van de komende Christus over elkaar heen: Ik heb, Ik ben of Ik geef…
- levend water aan dorstigen
- hemels brood voor hongerigen
- open ogen aan blinden
- rust aan vermoeiden
- schone kleding aan hen die vuil zijn
- vergeving aan schuldigen
- goud voor armen
- vrijheid aan gevangen

Er klinkt een Goddelijk welkom aan allen. Zelfs als je je niet dorstig, blind, vuil of schuldig voelt. Via Jesaja klinkt Gods stem: ‘Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten.’ Of Christus Zelf: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop!  Hier klopt het hart van de drie-enige God, Die het behoud zoekt van zondaren.

Hoe, waardoor en waarom zal Ik u ontvangen?

Het wonder van Kerst, Goede Vrijdag en Pasen is de basis voor het antwoord.

Marleen Vos-van Aalst