Meer over Thema's

Getuige bij Golgotha

Getuige bij Golgotha

Dat gold voor de voorbijgangers, over wie wordt geschreven in Mattheus 27:39; dat geldt ook voor ons, wanneer we in deze lijdenstijd horen over het kruis van Christus. Onze Heere Jezus lijdt en het verdorven mensenhart bespot Hem, negeert Hem, wijst Hem af. Toen en nu, buiten de kerk en erbinnen. Hoe aangrijpend! Velen waren en zijn wel onder de indruk van zijn wonderen en woorden, maar zagen daarin Zijn Godheid niet. Hoe is dat bij jou, bij mij? Het Woord snijdt in tweeën: Hem aanvaarden of Hem verwerpen, Hem lasteren of Hem te voet vallen…

De omstanders riepen: ‘… kom af van het kruis.’ Jezus kwam niet van het kruis, Goddank! “Hij zat veel te vast,” zei pas onze predikant. Niet vanwege de spijkers, wel omdat Hij vol was van eeuwige liefde, ontferming en barmhartigheid voor verloren zondaars, voor ongelovige lasteraars. De duivel wil wijsmaken dat het een verloren zaak is, dat Jezus’ macht gebroken is en daarmee de ondergang van de hele mensheid. Maar het tegendeel is waar: Zijn lichaam, Zijn tempel, wordt wel afgebroken, maar ook opgebouwd, na drie dagen (vers 40). “De duivel spot altijd te vroeg. Het is nog niet de derde dag,” zo zei de dominee. Wat een les, om in ons hart te bewaren. De Heere doet alles op Zijn eigen tijd en Hij vraagt geduld, lijdzaamheid. Geef Hem de tijd en op Zijn tijd en manier zal Hij Zijn plan met jouw leven uitvoeren. Houd Hem Zijn eigen woorden voor. Hij wacht op de derde dag…

Zullen we ons dan niet met vrijmoedigheid toevertrouwen aan Hem, die met uitgebreide armen hing aan het kruis? J.S. Bach begreep er iets van, zo blijkt uit zijn meesterwerk, de Mattheuspassion. De alt en het koor zingen daar een dialoog:

Alt: Sehet, Jesus hat die Hand, uns zu fassen, ausgespannt. Kommt! (Zie, Jezus heeft Zijn hand, om ons te vatten, naar ons uitgestrekt. Kom!)
Koor: Wohin? (Waarheen?)
Alt: In Jesu Armen sucht Erlösung, nehmt Erbarmen, suchet! (Zoek verlossing in Jezus' armen, laat u ontfermen, zoek!)
Koor: Wo? (Waar?)
Alt: In Jesu Armen. Lebet, sterbet, ruhet hier, ihr verlass'nen Küchlein,
ihr, bleibet. (In Jezus' armen. Leef, sterf, rust hier uit, jullie verlaten kuikens, blijf.)
Koor: Wo? (Waar?)
Alt: In Jesu Armen. (In Jezus' armen.)

Leonard Both