Meer over Thema's

Het beste water komt uit de Bron

Het beste water komt uit de Bron

Als je moet schrijven –of een verenigingsavond invullen- over een bepaald thema, dan werkt het voor mij om eerst biddend na te denken over een aantal vragen: Wat heeft met dit onderwerp te maken? Hoe kan ik er een aansprekend geheel van maken? Welke boodschap kan ik zo overbrengen? Toen ik de titel, die ik kreeg, op mij liet inwerken, kwamen verschillende dingen naar boven: water als Bijbels beeld van reiniging, de Samaritaanse vrouw én de Heere Jezus, Die Zich “Levend Water” noemt. Ook dacht ik erover na hoe ik dit onderwerp dichtbij kon brengen. Zo kwam ik uit bij Vitens, een waterleidingbedrijf. Daar ontdekte ik dat het heel goed mogelijk is lijnen te trekken naar het thema van de HHJO over water: (1) water komt van boven, (2) de bodem fungeert als filter, (3) het is belangrijk samen te zorgen voor een schone bodem, zodat er een schone bron is van grondwater om uiteindelijk schoon drinkwater te kunnen leveren. Ik zie wel overeenkomsten met ons werk als leidinggevende in de kerk:

- De Heere Jezus noemt Zichzelf het Levende Water. Hij biedt Zich aan, kwam van boven uit de hemel en ‘vergoot’ Zichzelf. Hij wil het middelpunt van al ons ‘werk’ zijn.

- Hij roept Zijn volgelingen op Hem uit te delen met vrijmoedigheid. Ds. P.C. Hoek schreef het pas in het RD: “Wij prediken u allen een gestorven, opgestane en levende Heere Jezus.” Het is niet om het even hóe wij over Hem spreken!
Bij jongeren –en ouderen- komt veel binnen wat schadelijk is voor het (geestelijk) leven. Een Bijbelse bedding is belangrijk om wat wij tegenkomen te duiden en te ijken. De Bijbel is het beste filter. Als wij iets af- of toedoen aan deze boodschap, dan ‘vervuilen’ wij het water van het Woord.

- Betrokkenheid op elkaar en een veilige sfeer zorgen voor openheid om samen te zoeken naar de wil van de Heere.

- De Heilige Geest zorgt Zelf voor de beste zuivering die te bedenken is. Hij wil onze zwakheid inzetten om Zijn kracht te tonen.

Zo is het in al het werk in Gods Koninkrijk: ‘bid en werk’ en ‘werk en bid’. Soms mogen we dan iets zien van de reinigende kracht van het water van hét Leven in de levens van jongeren. Dan krijgt God de eer. En als wij veel putten uit de Bron, dan kunnen we ook veel uitdelen. Een gezegend seizoen toegewenst!

Leonard Both