Meer over Thema's

Leer mij ... ja, wat?

Leer mij ... ja, wat?

Veertien keer komen we in de Bijbel de woorden tegen ‘Leer mij…’ Alle veertien keren in de Psalmen. Misschien wel het meest bekende voorbeeld vind je in Psalm 25 vers 4: “HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.” Zoals het versje ‘Wat de toekomst brengen moge’ zingt:
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet, is goed!

In een boekje met de titel Leer mij volgen, las ik een indrukwekkend getuigenis: Mijn vader was nog maar 49 jaar toen hij na een ziekbed van drie maanden stierf en mijn moeder moest achterlaten met zeven kinderen, van wie ik als zeventienjarige de oudste was. Op dat ziekbed, dat een sterfbed werd, leerde vader de Heere volgen. Hij heeft het daar heel moeilijk mee gehad. Maar hij leerde de Heere volgen, en hij mocht zich aan Zijn leiding overgeven, ook toen hij het dal van de doodsschaduwen binnenging. In volle overgave mocht hij daarbij zijn jonge gezin aan de Heere overgeven. Moeder was 43 jaar toen ze weduwe werd en ze leefde nog 43 jaar. Haar kracht op die lange weg lag in het geloof dat volgen mocht. Aan het einde van het eerste volle jaar van haar weduwschap riep ze me bij zich op de oudejaarsdag. Ze vertelde hoe de Heere die morgen tot haar gekomen was met de vraag: ‘Heeft het u aan iets ontbroken?’ Met volle vrijmoedigheid had ze mogen antwoorden: ‘Nee Heere, meer dan een Vader zorgde Gij.’ En het was echt geen gemakkelijk jaar geweest, met veel moeite, zorg en verdriet.

Van harte je toegewenst dit al jong te leren: volgen, terwijl je weet: “Vader, wat Gij doet, is goed!” Waar leer je dit? Niet uit een boekje – al gebruikt God ook boeken, zoals het boek van ds. Westerink, waaruit ik dit stukje aanhaalde. Niet op catechisatie – al is het best belangrijk om daar te horen, Wie God als Vader is voor Zijn kinderen, en hoe Hij als Vader zorgt voor hen.

Leer mij…, ja, wat? Vertrouwen, liefhebben, gehoorzamen, dienen.
Leer mij… in vertrouwen, met liefde gehoorzamen om zo te dienen!

Persoonlijke getuigenissen leren je, zoals je net las, inzien dat God niet teleurstelt als je Hem leert vertrouwen, leert liefhebben, leert gehoorzamen en dienen. Obadja had geleerd – misschien wel op de oudtestamentische catechisatie of onder een oudtestamentische preek – de HEERE te vrezen, van jongs af.

ds. W. Pieters, Garderen