Meer over Thema's

‘Omzien naar de naaste, dichtbij en ver weg.’

‘Omzien naar de naaste, dichtbij en ver weg.’

‘Wie goed doet, goed ontmoet’, dat is het thema van de landelijke actie van de HHJO. ‘Door middel van deze actie proberen we jou als jongere te trekken bij het diaconaat. Omzien naar de naaste is niet alleen de taak van de diakenen. Iedereen hoort diaken te zijn, om te zien naar de naaste, dichtbij en ver weg.’ Aan het woord is Jan van der Linden, werkgroeplid van de werkgroep landelijke actie.

Wat is het doel van de landelijke actie?
Als HHJO willen we jou als jongere graag betrekken bij het diaconaat. Daarbij is het belangrijk dat jij bewust wordt gemaakt van de noodzaak van diaconaat. Wat is jouw eigen diaconale verantwoordelijkheid binnen de kerkelijke gemeente of woonplaats? Zo wordt je uitgenodigd om aan de slag te gaan in je eigen gemeente, om op die manier ervaring op te doen in de praktijk.

Veel gemeenten voeren actie om geld in te zamelen. Met de opbrengst van de landelijke actie steunen we het werk van Ontmoeting, de generale diaconale commissie en de HHJO.

Wat vind jij het mooie van de werkgroep landelijke actie?
Om van dichtbij te zien hoe jij als jongere bij diaconaat wordt betrokken en hoe je hier ook enthousiast van wordt. Daarnaast is het ook mooi om te zien hoe mensen die hulp nodig hebben, geholpen worden.

Denk jij dat het diaconaat in 2019 nodig is?
Er gebeurt veel in de wereld. Niet alleen in de wereld, ook in Nederland en binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Denk aan lichamelijke moeite, psychische zorgen, rouw, werkeloosheid en problemen in huwelijken of gezinnen.   

Mogelijk gaat alles bij jou goed en ken je weinig zorgen. Dank de Heere daar dan voor! Diaconaat is echter niet zo ver weg als je denkt. Misschien loop jij wel elke dag op Utrecht Centraal. Dan is het mogelijk dat je regelmatig een zwerver of een dakloze tegenkomt. Je hoeft hen echt niet elke dag aan te spreken of elke dag een euro te geven, maar gedenk je weleens aan deze persoon in je gebeden?

Diaconaat is dus helaas hard nodig in 2019.

Actieproducten zijn handig voor de verkoop. Welke producten beveel jij aan en waarom?
Als werkgroep hebben wij drie leuke actieproducten bedacht. Er zijn magneten, wenskaarten en het boekje ‘Dienen’ van Ed van Hell. De titel van het boekje van Ed van Hell ‘Dienen in Bijbels licht’ spreekt me wel aan. Omdat er nog een flinke stapel boeken ongelezen ligt, ligt dit boekje hier ook nog ongelezen bij. Vandaar dat ik niet één specifiek actieproduct aan kan bevelen.

Welke actie voert jouw gemeente en op welke manier werkt dat samenbindend?
Vanuit onze gemeente wordt er een psalmzangavond georganiseerd in de Hersteld Hervormde Evangelisatie te Zaltbommel (Korte Steigerstraat 11). Eenieder is van harte welkom om de psalmen (met bovenstem) te zingen. Het bindt samen als je samen psalmen zingt tot lof van Gods naam.

Wat wil jij tenslotte de lezer van dit interview nog meegeven?
Dat diaconaat niet een hobby is, maar een Bijbelse taak. Iedereen hoort een diaken te zijn, om te zien naar de naaste, dichtbij en ver weg. Zo kan er wat uitgaan van je levenswandel en kunnen mensen niet alleen praktisch, maar ook geestelijk worden geholpen. Zodat Hij alle eer zal ontvangen!

Alleen der Goden God en aller Heeren Heer,
Is waardig alle lof, en majesteit en eer.
Aan God behoort ons hart, ons wil verstand en reden.
’t Is roov en dieverij die elders te besteden.
Houd u toch christenen bij dezen Koning dicht
Aanbid, bemind en dient Hem en wandelt in Zijn licht.
(Foucquet, vertaald uit het Frans door PH van Sorgen)