Meer over Thema's

Roeping...

Roeping...

Hé, hallo; hé jij daar, ja ik bedoel jou!

Je kijkt achterom; misschien geschrokken: deed ik iets fout? Of geïrriteerd: wie heeft mij nu nodig? Of verwachtingsvol; wat zou die ander van mij willen? Duidelijk is wel dat je het gehoord hebt en er naar luistert. En dat is nu precies wat God van jou vraagt: dat je Hem hoort als Hij je roept en dat je naar Hem luistert, dus doet wat Hij van je vraagt.

Wat vraagt Hij dan van je? Dat je Hem volgt, dat betekent dat je achter Hem aan gaat. Dat klinkt makkelijk, maar is het dat ook? Jezelf aan de kant zetten, je plannen heroverwegen, lijden misschien om Zijns Naams wil. Geen dingen waar je direct op zit te wachten en toch als God roept, kun je niet op je plek blijven.’

Kijk maar eens in de (Bijbelse) geschiedenis; Abraham vertrok uit Ur der Chaldeeën, Jesaja moest gaan profeteren bij een volk dat niet zou luisteren, Jona moest naar Ninevé, Hosea kreeg de opdracht te trouwen met een hoer, hoe vaak nam Paulus afscheid en dan later in de geschiedenis: William Carey die vanuit Engeland zending bedreef is India, Mary Slessor die naar Nigeria vertrok, misschien wel jouw predikant, die jullie gemeente zo fijn vond en dacht dat het werk nog niet klaar was, maar God stuurt hem met zijn gezin naar een andere plek in Nederland.

En jij, je bent geen aartsvader, geen profeet, geen zendeling of predikant, maar God roept je ook! Om je hart aan Hem te geven en van Hem te getuigen op de plek waar Hij je gesteld heeft; ‘gewoon’ thuis, op school, op je werk of zomaar onderweg.

Ja maar, werp je tegen, ben ik wel echt geroepen? Ja, iedere keer dat je Zijn Woord hoort of leest, roept Hij jou om Hem te dienen. Geen uitvluchten meer, want God meent wat Hij zegt, haast je. Lees  wat Petrus schreef; ja die visser die de Heere geroepen had en die Hem verried, die opnieuw geroepen werd tot apostel en dan in 2 Petrus 1 anderen oproept om hun roeping en verkiezing vast te maken… niet meer te struikelen… en in te gaan in het eeuwige Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hoe heerlijk zal dat zijn!
Hanneke Smits