Meer over Diensten

Seksualiteit

Seksualiteit is een scheppingsgave. God heeft het gegeven om twee mensen die van elkaar houden aan elkaar te verbinden. Seksuele gevoelens zijn bij jongens en meiden heel verschillend. Het is goed dat jongeren zich hiervan bewust zijn, zodat zij weten wat hun gedrag teweeg brengt bij de ander. Deze verschillen, maar ook het belang van communicatie en het aangeven van grenzen komt aan de orde bij deze toerusting. En dat vanuit een Bijbels denken en handelen. Zodat ook de jongeren seksualiteit gaan zien zoals het God het heeft bedoeld.