Pastorale hulp

Heb je een luisterend oor of heb je hulp nodig, maar weet je niet goed bij wie je terecht kunt? Wij helpen je graag verder.

Als jeugdwerkadviseurs van de HHJO staan we je graag te woord. Er kan van alles zijn wat er in je leven speelt. Zeker als je jong bent kunnen er veel vragen leven, maar weet je misschien niet goed waar je met die vragen heen moet. Wij zullen geen uitvoerige pastorale gesprekken met je voeren of een hulpverleningstraject met je starten, maar we wijzen je graag in de goede richting. We hebben een breed netwerk binnen de kerk en zijn op de hoogte van de mogelijkheden van professionele hulpverlening. Neem dus gerust contact met ons op.

Binnen de Hersteld Hervormde Kerk zijn een aantal werkgroepen actief die jou mogelijk kunnen helpen. Voel je vrij om contact met hen op te nemen.

Werkgroep homoseksualiteit

De werkgroep homoseksualiteit is opgericht om pastorale handreikingen te doen aan de gemeenten. Verder organiseert de werkgroep ontmoetingsdagen voor homoseksuele jongeren en ontmoetingsdagen voor ouders van homoseksuele jongeren. Zeker als je ermee worstelt is het aan te raden deze ontmoetingsdagen te bezoeken. Wil je liever persoonlijk contact met één van de werkgroepleden, dan is dat ook mogelijk. Ze bieden je een luisterend oor en willen graag met je meedenken in jouw situatie.

Op de website van de HHK kun je de contactgegevens vinden.

Werkgroep seksueel misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. De werkgroep seksueel misbruik in pastorale relaties heeft allereerst zorg gedragen voor een protocol. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met het Meldpunt Misbruik. Verder geeft de werkgroep tijdens de classicale vergaderingen en op bijeenkomsten binnen de gemeenten voorlichting. De kerkenraden is verzocht een interne vertrouwenspersoon aan te stellen. Speciaal voor hen wordt een cursus georganiseerd. Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, die uw vraag eventueel doorgeeft aan ter zake kundige personen. 

Mocht je in jouw omgeving geconfronteerd worden met seksueel misbruik, dan raden we je aan om allereerst contact op te nemen met de vertrouwenspersoon in jouw gemeente. Als je hulp nodig hebt kun je ook contact opnemen met de werkgroep seksueel misbruik. Zij helpen je graag verder. Meer informatie kun je vinden op de website van de HHK.

Werkgroep militairen

De werkgroep militairen is opgericht om tot ‘een hand en een voet’ te zijn voor de individuele veteraan, militair en/of haar achterban. Militairen die ver van huis deelnemen aan militaire missies in internationaal verband, kampen als gevolg daarvan nogal eens met het verwerken van emoties of geestelijke trauma’s. Het inruimen van tijd, specifiek vanuit de eigen kerk, voor een (geloofs) gesprek, het bieden van een luisterend (geestelijk)oor of het vervullen van een intermediaire rol naar geestelijke c.q.  maatschappelijke hulpverlening, dan wel het vragen van aandacht voor de veteraan als groep en hun e.v. nabestaanden ziet de werkgroep militairen HHK als haar primaire taak.

Op de website van de HHK lees je meer over deze werkgroep en kun je ook contactgegevens vinden.

Neem contact met mij op

Wil je contact met een jeugdwerkadviseur van de HHJO? Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?