Huwelijkstoerusting

Het huwelijk is door de Heere ingesteld. Hij brengt man en vrouw samen in een relatie van liefde en trouw. Wat heeft de Heere ons door Zijn Woord te zeggen over het huwelijk? 


Volgens de puritein William Gouge eert God het huwelijk. God vindt het huwelijk een heerlijke instelling. Gouge noemt argumenten waarom het huwelijk zo bijzonder is. Het belangrijkste is dat God Zelf het huwelijk heeft ingesteld ('en Hij bracht haar tot Adam', Gen. 2: 22b). Hij stelde dit huwelijk al in vóór de zondeval. Het huwelijk is dus een scheppingsordening. De oorspong van het huwelijk is het plan van de drie-enige God Zelf. Hij zei in Genesis 1 vers 26: 'Laat Ons mensen maken' en Hij was het Die vervolgens zei: 'Het is niet goed, dat de mens allen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij' (Gen. 2: 18b).

Het huwelijk is dus iets wat God heeft gewild, maar hoe bindend is het huwelijk? Tegenwoordig hoor je in je omgeving steeds vaker van scheidingen. Misschien heb je het wel van heel dichtbij meegemaakt en vraag je je af hoe dat te voorkomen valt. Of misschien kun je het je niet voorstellen dat het jullie zal overkomen. Dan is het toch goed om er over na te denken. Het huwelijk is een verbond dat je aangaat totdat de dood jullie scheidt. De Heere weet ook dat leven binnen een verbond niet altijd makkelijk is. Zeker niet voor mensen na de zondeval die zo moeilijk gericht kunnen zijn op de ander… Daarom geeft Hij ons in Zijn Woord concrete richtlijnen waar we ons als man en vrouw aan moeten houden binnen ons huwelijk.

Aan een hechte en sterke relatie moet je werken en daar moet je je ook op voorbereiden. Onderwijs is daarom onmisbaar. De HHJO organiseert ieder jaar een huwelijksconferentie en biedt een huwelijkstoerustingsmodule aan. Om met elkaar na te denken over een Bijbelse visie op het huwelijk, communicatie, rolverdeling, seksualiteit en huisgodsdienst.