Landelijke actie

In 2022/2023 zal de landelijke actie samen met de commissie Israël van onze kerk en de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden georganiseerd worden. Het belangrijkste doel is om jou bewust te maken van het volk Israël en Gods handelen met dit volk. De slogan voor deze actie is dan ook: 'Israël, bron van hoop'.

De actie richt zich concreet op het Netivah Center in Israël. Zij bieden ondersteuning voor dienstplichtige jongeren. Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, op school maar ook in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het geloof in de Heere Jezus afgetrokken. Toerusting is dus erg belangrijk. Daarom organiseert Netivah Center (Centrum Wegwijzer) organiseert conferenties voor jongeren. Ook organiseert Netivah Center conferenties om ouderlingen en jeugdwerkers toe te rusten. Het geld dat opgehaald wordt met de landelijke actie zal door Netivah Center gebruikt worden om verschillende toerustingsactiviteiten te organiseren.

Heb je al actiegevoerd? En wil je het opgehaalde bedrag overmaken? Dat kan naar NL73 RABO 0342 0605 11 t.n.v. HHJO commissie jeugdwerk onder vermelding van landelijke actie en de gemeente waar je vandaan komt.