Toerusting

De jeugdwerkadviseurs van de HHJO staan graag voor je klaar. Hun kennis en ervaring delen ze graag met jou. Met als doel om tot heil en hulp van kinderen en jongeren te zijn.

Jeugdwerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Binnen de hersteld hervormde gemeenten zijn heel wat jeugdwerkers actief. De een heeft ervaring in het werken met kinderen en jongeren, de ander niet. Juist die mix van verschillende personen is zo belangrijk binnen het jeugdwerk. Onze kernactiviteit is het toerusten van ambtsdragers, leidinggevenden en ouders. Dit kan variëren van een clubavond, een lezing voor jongeren, een gemeenteavond, een toerusting voor ouders of een workshop voor leidinggevenden of ambtsdragers.

Sprekersavonden

De jeugdwerkadviseurs en andere sprekers die zich inzetten voor de HHJO komen graag naar uw gemeente. Voor toerusting of bezinning op een specifiek onderwerp. We proberen zo goed mogelijk op uw wensen aan te sluiten. In de meeste gevallen komen sprekersavonden tot stand in gezamenlijk overleg. Een greep uit de onderwerpen is hieronder te vinden.

Toerusting voor jongeren

Aansprekende onderwerpen voor jongeren, gericht op heil en hulp. Met jongeren op kamp een clubavond, of een afsluitingsavond van het winterseizoen organiseren? We komen graag in uw gemeente.

In overleg zijn andere onderwerpen mogelijk.

Toerusting  leidinggevenden

Er zijn verschillende onderwerpen waar we regelmatig toerusting voor geven.

Wil je graag aan de slag met een ander onderwerp? Dat kan, neem contact met ons op.

Toerusting voor ouders en opvoeders

Opvoeders weten zich dagelijks verantwoordelijk voor de vorming van hun kinderen. Een stroom van boekjes probeert ouders hierbij een helpende hand te bieden. De realiteit leert echter dat onderlinge ontmoeting minstens zo helpend is. Vandaar dat de HHJO sprekers inzet die ouders binnen gemeenten elkaar doet ontmoeten. Opvoedingsavonden met een inhoudelijk doel en een praktische spits. 

In samenwerking met de HHJO kunnen kerkenraden opvoedingsavonden inplannen. Bijvoorbeeld rondom thema’s als:

Veel van deze onderwerpen zijn ook opgenomen in de modules van de opvoedkring. De opvoedkring is een vorm van toerusting binnen de gemeente, waarbij er meerdere avonden georganiseerd worden rond een onderwerp.

Toerusting ambtsdragers

Pastorale zorg geven aan jongeren is niet eenvoudig. Wie zich als ambtsdrager verantwoordelijk weet voor het geestelijk heil van jongeren in de gemeente, kan soms de moed in de schoenen zinken. Waar te beginnen? Hoe spreek je hen aan? Wat is mijn Bijbelse opdracht hierin en hoe geef ik daar vorm aan? De HHJO verzorgt bezinningsavonden voor kerkenraden, waarin vanuit de Bijbel lijnen worden getrokken richting de praktijk van vandaag, als het gaat om pastorale zorg voor jongeren. Tevens krijgen ambtsdragers praktische tips aangereikt voor gesprekken met jongeren, op hartniveau. De bezinningsavond heeft daarmee zowel een verdiepend als een praktisch karakter.

Toerusting op maat

Heb je een ander onderwerp waar je op wilt bezinnen. We zijn je graag van dienst. Neem contact met ons op voor toerusting op maat.

Toerustingsavond aanvragen