Jeugddiaconaat

Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Daar horen ook jongeren bij. Dat geldt in twee opzichten.

In de eerste plaats is het belangrijk dat jongeren bij het dienen van kwetsbaren binnen en buiten de gemeente betrokken worden. Daar zijn meerdere redenen voor aan te dragen: jongeren leren op die manier om te dienen, wat tot de kern van het christen-zijn behoort. 
In de tweede plaats dienen diakenen en leidinggevenden binnen het jeugdwerk aandacht te hebben voor jongeren in hun kwetsbaarheid. De diaconie is er niet alleen voor volwassenen in alle kwetsbare situaties, maar net zo goed voor jongeren.

Diaconaat voor en door jongeren dus. Hoe kan dit in de gemeente in praktijk gebracht worden en hoe kunnen diakenen en leidinggevenden binnen de JV hieraan leiding geven? Daarin doet de HHJO, in samenwerking met de Generale Diaconale Commissie (GDC), een handreiking. Allerlei aspecten komen aan de orde. In de eerste plaats de redenen om diaconaat te bedrijven. Verder het bieden van diaconale zorg aan jongeren en het inschakelen van jongeren bij het diaconaat. Ook de samenwerking tussen jongeren en diakenen of tussen jongeren en organisaties die actief zijn op diaconaal gebied komen aan de orde. Download hiernaast de gratis brochure.

Daarnaast hebben we een twee video's opgenomen, waarin we in gesprek gaan met Jan van de Kamp. Wat kan de diaconie betekenen voor jongeren en op welke manier kunnen andersom jongeren bijdragen aan diaconaat? Welke diaconale nood is er onder jongeren en hoe signaleer ik die? Maar ook geeft Jan van de Kamp suggesties voor organisaties die ingeschakeld kunnen worden om jongeren te betrekken bij het diaconaat.
Deze video's zijn is in eerste instantie bedoeld voor (jeugd)diakenen en andere ambtsdragers.