Jeugddiaconaat

Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Daar horen ook jongeren bij. Dat geldt in twee opzichten.

In de eerste plaats is het belangrijk dat jongeren bij het dienen van kwetsbaren binnen en buiten de gemeente betrokken worden. Daar zijn meerdere redenen voor aan te dragen: jongeren leren op die manier om te dienen, wat tot de kern van het christen-zijn behoort. 
In de tweede plaats dienen diakenen en leidinggevenden binnen het jeugdwerk aandacht te hebben voor jongeren in hun kwetsbaarheid. De diaconie is er niet alleen voor volwassenen in alle kwetsbare situaties, maar net zo goed voor jongeren.

Diaconaat voor en door jongeren dus. Hoe kan dit in de gemeente in praktijk gebracht worden en hoe kunnen diakenen en leidinggevenden binnen de JV hieraan leiding geven? Daarin wil de HHJO, in samenwerking met de Generale Diaconale Commissie (GDC), een handreiking doen. Allerlei aspecten komen aan de orde. In de eerste plaats de redenen om diaconaat te bedrijven. Verder het bieden van diaconale zorg aan jongeren en het inschakelen van jongeren bij het diaconaat. Ook de samenwerking tussen jongeren en diakenen of tussen jongeren en organisaties die actief zijn op diaconaal gebied komen aan de orde.