Jeugdbeleid

Als HHJO werken we in diverse gemeenten mee aan de vorming van jeugdbeleid. Samen met de kerkenraad en leidinggevenden van het jeugdwerk inventariseren we welke zaken om aandacht vragen. 

Met alle betrokkenen zoeken we naar passende overlegvormen en beleidsontwikkeling, waardoor blijvende zorg voor jongeren in de gemeente wordt gewaarborgd. Dat voorkomt dat enkelingen tussen de wal en het schip raken; of dat jongeren ongemerkt afglijden en verdwijnen. Tevens versterkt dit de band en het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel van catecheten, leidinggevenden in het jeugdwerk en de kerkenraad. 

We zijn ons terdege bewust van het feit dat beleidsvorming niet de werkelijke sleutel is. Alleen de Heere wekt tot leven, Zijn Heilige Geest raakt harten aan. Dat maakt jeugdwerk en jeugdbeleid tot afhankelijk werk. Wij mogen bidden en werken; in de wetenschap dat de Heere Zelf in staat voor Zijn werk.