Over de HHJO

De HHJO is de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie. In 2004 stelde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk de commissie jeugdwerk in als orgaan van bijstand.

De commissie jeugdwerk verricht de werkzaamheden in opdracht van de synode. Jaarlijks worden het jaarplan, de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring aan de synode voorgelegd. De uitvoering van het werk wordt gedaan door de jeugdwerkadviseurs van de HHJO, die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden werken. Zij zijn werkzaam op het kerkelijk bureau in Veenendaal en worden in hun werk ondersteund door de medewerkers van het kerkelijk bureau.

De commissie jeugwerk wordt gevormd door de volgende personen.

Steun de HHJO

Gebed

Het werk van de HHJO is allereerst geestelijk werk. Daarom vragen we gebed of de Heere door Zijn Heilige Geest het werk wil zegenen en gebruiken. Het gaat om het hart van jongeren!

Betrokkenheid

Omdat ons werk daarnaast ook heel praktisch van aard is, vragen we in de tweede plaats om praktische betrokkenheid bij ons werk. Dat kan al in uw en jouw eigen gezin of gemeente. Maar ook door anderen in uw en jouw omgeving die minder betrokken zijn aan te moedigen om ook betrokken te raken, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Om zo samen hart te hebben voor jongeren!

Financiële middelen

We kunnen ons werk niet zonder geld uitvoeren. Daarom vragen we u en jou om financiële steun. De HHJO is afhankelijk van giften en er is meer werk te doen dan waar geld voor is. Als particulier of als bedrijf heeft u verschillende mogelijkheden om de HHJO financieel te steunen.
Mogen we ook op uw en jouw gebed, betrokkenheid en financiële steun rekenen?
Het bankrekeningnummer van de HHJO is: NL73RABO 0342 0605 11

Informatie over nalatenschap