Opvoedkring

Opvoeding vindt met name plaats binnen de kring van het gezin. Als ouders hun kinderen christelijk opvoeden, dragen zij daarbij Bijbelse waarden en normen over. Door het Bijbels onderwijs vormt zich tevens een Godsbeeld. Dit is van richtinggevende betekenis voor de godsdienstige vorming van het kind. Ouders voeden hun kinderen op voor het aangezicht van God. Dat schept verwachting, want de Heere verbond Zijn Naam aan kinderen van de gemeente.

Leidende principes zijn belangrijk bij de opvoeding. Bijbeluitlegger Charles Bridges (1794–1869) vergelijkt opvoeden met de training van een soldaat. Ouders brengen een kind bijvoorbeeld uithoudingsvermogen, orde en gehoorzaamheid bij. Van veel wat bij het ouder worden bovenkomt, werd het zaad in de jeugd gestrooid. Bridges gebruikt het beeld van een tuinman die jonge planten snoeit, omdat ze anders zover uitschieten dat de schade bij het snoeien groter wordt. We kunnen te laat beginnen met vorming, maar niet te vroeg.

Ouders vormen samen een opvoedgemeenschap binnen de gemeente. (On)gewild komt men in aanraking met elkaars opvoeding, via de kinderen. De HHJO investeert in onderlinge ontmoetingen tussen opvoeders. Door elkaar van hart tot hart te ontmoeten, ontstaat de veiligheid om van elkaar te leren. Want niemand vindt opvoeden eenvoudig. De HHJO-opvoedkringen hebben als doel om deze ontmoeting tot stand te brengen. Speciaal daarvoor werd materiaal ontwikkeld rondom diverse opvoedingsthema’s. Want samen sta je sterker.