Onderwerpen

De modules zijn geschikt voor één avond en zijn bedoeld om opvoedingskringen zelfstandig te laten functioneren, onder leiding van een ambtsdrager of kringleider. Elke module bestaat uit achtergrondinformatie, gespreksvragen en enkele werkvormen. Tevens geeft de module suggesties voor verdiepende leesstof.

Doel van de opvoeding

De opvoeding, het is een hele ‘klus’. Wat is eigenlijk het doel van de opvoeding? Wat vraagt God van christenouders? En waarom is een christelijke opvoeding zo belangrijk? Het voornaamste doel van de mens is ‘God te verheerlijken en Hem eeuwig te genieten’ (Westminster Klein Catechismus, vraag 1). Dit is als het goed is ook het belangrijkste doel van christenouders; dat zij hun kinderen opvoeden tot Gods eer. Tijdens deze avond denk je met elkaar na over het doel van de opvoeding.

Download

De Heere dienen

Huisgoddienst is het niet altijd gemakkelijk, maar wel belangrijk! De Heere wil het gebruiken als middel om het hart van je kinderen te vernieuwen. Ouders hebben de taak om hun kinderen op te voeden tot eer van God. Door de manier waarop ouders leven en het voorbeeld dat ze geven, laten ze zien wie de Heere voor hen is. Tegelijkertijd is het de taak van ouders om een praktische manier invulling te geven aan de christelijke opvoeding. Deze module helpt je op weg om na te denken over het belang en de invulling van huisgodsdienst.

Download

Regels in het gezin

Denk als opvoeders met elkaar na over grenzen en regels...Kinderen hebben grenzen nodig in het opgroeien. Ze moeten leren dat niet alles kan of mag. Grenzen komen voort uit liefde. Ouders hebben het beste met hun kind voor! Het stellen van grenzen is ook een opdracht van God. De Heere wil dat je je kinderen laat opgroeien binnen de grenzen van Gods Woord.

Download