Bijbelstudiemateriaal

Jongeren komen in het kerkelijk jeugdwerk samen bij een geopende Bijbel. Ontmoeting rondom het Woord is de basis van het verenigingsleven. Daarom ontwikkelt de HHJO Bijbelstudiemateriaal voor de diverse doelgroepen.

Het materiaal voorziet in een handleiding voor leidinggevenden en in werkboekjes en verdiepingsmateriaal voor de leden van clubs en verenigingen. Als basis voor dit materiaal is een leerlijn ontwikkeld die uitgaat van een rode draad door elke avond; en door het hele Bijbelstudieboekje. Zo komt de volle rijkdom van het Woord aan de orde. Het materiaal sluit aan bij de leefwereld van jongeren en heeft als doelstelling om hen leiding te geven op hun levensweg.

Deze Bijbelstudies worden geschreven door vrijwilligers en jeugdwerkadviseurs. Tijdens het schrijfproces bieden predikanten een helpende hand, om zo samen Bijbels evenwichtig materiaal te realiseren. 

Bijbelstudiemateriaal 16+ online beschikbaar

Voor de doelgroep 16+ is het Bijbelstudiemateriaal gratis online toegankelijk gemaakt. Elk thema is zo opgezet dat het tijdens een JV-avond op een interactieve manier behandeld kan worden.