Catechese

‘Leer mij’ is een complete catechisatiemethode voor de volledige tijd dat jongeren catechisatie volgen.

De methode richt zich op drie leeftijdscategorieën: 12-14 jaar, 15-17 jaar en 18+.  Voor elke leeftijdscategorie worden er drie delen (geschikt voor 1 catecheseseizoen) geschreven. Uitgangspunt voor de methode is de Heidel­bergse Catechismus. Elke les bestaat uit een Bijbelstudie met diverse vragen, een binnenkomer, een stelling, vraag of opdracht, uitleg, verwerkingsvragen en een leeropdracht: een Bijbeltekst en/of vraag en antwoord uit de Catechismus.

Wat onderscheidt 'Leer mij' van andere methoden?

‘Leer Mij’ wil de Bijbelse boodschap heel dicht bij jongeren brengen door middel van een catechesemethode die aansluit bij hun niveau en leefwereld:

Voortgang ontwikkeling

Achter de schermen wordt door predikanten, didactici en de eindredactie hard aan de catechesemethode ‘Leer mij’ gewerkt. De drie delen voor de leeftijd 12-14 jaar zijn al op de markt, evenals deel 1 en 2 voor de leeftijd 15-17 en deel 1 voor de leeftijd 18+. Voor het catecheseseizoen 2021-2022 hopen we deel 3 van 15-17 jaar en deel 2 voor 18+ op de markt te brengen. Dat betekent dat in het nieuwe catecheseseizoen, 2020-2021, alle delen gebruikt kunnen worden.

De resterende delen van ‘Leer mij’ zijn inmiddels afgerond en worden nu door de eindredactie beoordeeld. Daarmee is de methode compleet. De volledige methode bestaat uit 3 delen voor 12-14 jaar, 3 delen voor 15-17 jaar en 2 delen 18+. Hiermee is er een methode die doormiddel van een doordachte leerlijn catechisanten meeneemt in de geloofsleer, vanaf het moment dat ze met catechese beginnen tot het moment dat ze stoppen met de gewone catechese. Gedurende hun tijd op catechisatie wordt steeds aangesloten bij het niveau wat de catechisant op dat moment heeft. Door de loop van de jaren wordt de kern herhaalt en wordt naarmate de leeftijd vordert de stof ook verdiept.

Steeds meer catecheten gebruiken PowerPoint-presentaties om hun catecheseles te ondersteunen. Daarom wordt er bij elke les in elk van de boekjes ook een PowerPoint ontwikkeld. Om catecheten verder te ondersteunen is er bij elk boekje een handleiding beschikbaar waarin extra materiaal is opgenomen, zoals extra binnenkomers, extra verwerkingsvormen, etc. De handleiding en PowerPoints worden gratis ter beschikking gesteld aan catecheten in gemeenten die de methode bestellen.