Blogs Catechese Podcast

De goudklompjes uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is niet zo bekend als de Heidelbergse Catechismus. Toch is het een belijdenisgeschrift met een hele mooie inhoud. Daarom besloot ds. T.A. Bakker, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente Giessendam - Neder-Hardinxveld en Sliedrecht, een prekenserie te houden over dit belijdenisgeschrift. Dit resulteerde in een boek dat gebruikt kan worden voor persoonlijke studie, maar ook heel goed past in kringverband.

Ds. Bakker geeft aan het jammer te vinden dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis niet zo bekend is. Er staan mooie zinnen in, zoals: ‘God als bron van alle goed.’ Zo zijn er meer van die goudklompjes. Dat goud moet worden opgedolven. Ook nu belijden wij bestaat uit twee delen. Ds. Bakker gebruikt de boeken zelf voor de belijdeniscatechese. ‘Ik merk dat dit geschikt is. Alles komt langs. En het is prachtig om zo alles met elkaar te bespreken. En ik merk dat de jongeren het goed kunnen volgen. Ookdegenen met een lager niveau. Waarbij ik bij ander materiaal merkte dat ze het niet goed kunnen meemaken.’ Meer weten over o.a. de ervaring van ds. Bakker met het gebruik van dit boek bij de belijdeniscatechisatie in zijn gemeente? Bekijk de videopodcast die Wim Klop met de dominee heeft opgenomen op ons YouTube-kanaal.

Recensies van verschillende belijdeniscatechisanten
 

Dominee Bakker gaf ons belijdeniscatechisatie en gebruikte hiervoor deel 1 en 2 van Ook nu belijden wij. De Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt op een eenvoudige en hedendaagse manier uitgelegd. De gespreksvragen helpen erbij om samen in gesprek te gaan over het onderwerp. Wij vonden het op deze manier interessant en verhelderend.

Het boekje “ook nu belijden wij” helpt mij met de moeilijkste vragen rond het geloof. Van de vragen rond de uitverkiezing tot uitleg rond de sacramenten en natuurlijk het doen van geloofsbelijdenis. In elk hoofdstuk merk ik duidelijk dat er grondig onderzoek is gedaan. Op catechisatie kunnen we het hoofdstuk samen doornemen aan de hand van gespreksvragen en stellingen. Ik heb daardoor al veel geleerd en ontdekt en ik merk dat veel mensen uit mijn omgeving ook baat zouden hebben aan duidelijkheid en uitleg rond deze onderwerpen, dus ik raad het zeker aan om dit boekje te lezen. Ik heb het geluk dat we catechisatie krijgen van de auteur, maar buiten dat zijn dit volgens mij cruciale onderwerpen voor elke christen.

De twee boeken zijn goed toegankelijk en lezen erg prettig. De juiste opbouw wordt in elk hoofdstuk gehanteerd. Eerst het artikel, een toelichting en verdieping met aansluitend toepasselijke vragen om met elkaar hierover in gesprek te gaan. In de boeken wordt er goed meegedacht met opkomende vragen en gedachten van de lezer. Elk hoofdstuk belicht op een mooie manier waarom de artikelen uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis zo waardevol zijn. In de tekst wordt er vaak gewezen op de bijbel en op de psalmen die hierop zo mooi aansluiten.
De boeken zijn een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Nieuwe-Tonge.
U kunt bestellen via de e-mail: ceknops@gmail.com. 
Of telefonisch/via WhatsApp: 06-18077684.

Overzicht