Blogs Catechese

Leer mij Uw paden

Het winterwerk seizoen ligt achter ons. Het is een bijzonder jaar geweest. Aan de ene kant meer rust, doordat er minder activiteiten waren. Aan de andere kant onrust. Zoeken naar mogelijkheden voor onderling contact als gemeente en als jongeren.

We zien hoe waardevol het is als we ongestoord samen kunnen komen. Ook op de catechisatie. De tweede helft van het afgelopen seizoen is alternatief vormgegeven. Sommigen stopten met catechese, anderen gingen digitaal verder. Er waren gemeenten die specifieke thema’s hebben behandeld en deze hebben uitgezonden. Weer anderen bezochten de catechisanten thuis. Mooie initiatieven die laten zien dat we het waardevol vinden om blijvend aandacht te hebben voor de opgroeiende generatie. 

Dat contact en die aandacht zijn positief te waarderen. Bedoeld om een relatie op te bouwen, elkaar beter te leren kennen. Als predikant of catecheet en jongere. Het is waardevol als een predikant of catecheet weet wat de levensvragen van jongeren zijn en het is waardevol dat een jongere weet dat hij terecht kan bij zijn predikant of catecheet. Daarom is het goed om te blijven zoeken naar alternatieven om samen te komen en elkaar te ontmoeten rondom een geopende Bijbel.

Het is waardevol als een predikant of catecheet weet wat de levensvragen van jongeren zijn en het is waardevol dat een jongere weet dat hij terecht kan bij zijn predikant of catecheet.

Wij kennen Gods wegen niet, maar het is ons gebed dat we in het volgende seizoen weer samen mogen komen op de manier zoals we gewend waren. Dat jongeren naar de catechisatie komen met de bede in het hart ‘leer mij…’ zoals het gebed van David is in Psalm 25: “HEERE! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.” Dan gaat het niet in de eerste plaats om een goed onderling contact en aandacht voor elkaar, maar veel meer dan dat. Dat een predikant en catecheet mag wijzen op Die God van het heil. Hij Die in alle waarheid leidt. Dat jongeren door het onderwijs op het catechisatie geleidt worden in Zijn waarheid en dat ze met David zullen belijden dat Hij de God van hun heil is.

Catechesemethode Leer mij

De methode richt zich op drie leeftijdscategorieën: 12-14 jaar, 15-17 jaar en 18+.  Voor elke leeftijdscategorie zijn drie delen (geschikt voor 1 catecheseseizoen) geschreven. Uitgangspunt voor de methode is de Heidel­bergse Catechismus. Elke les bestaat uit een Bijbelstudie met diverse vragen, een binnenkomer, een stelling, vraag of opdracht, uitleg, verwerkingsvragen en een leeropdracht: een Bijbeltekst en/of vraag en antwoord uit de Catechismus.

‘Leer mij’ brengt de Bijbelse boodschap heel dicht bij jongeren brengen door middel van een catechesemethode die aansluit bij hun niveau en leefwereld:

Bestel de boekjes tijdig in onze webshop.

Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 15 juli 2021


Overzicht