Blogs Coronavirus Diaconaat

Gemeentezijn rond Woord en muziek

Elke vrijdagavond klinken in veel Veenendaalse woonkamers muzikale klanken. Sinds twee maanden organiseert de hersteld hervormde gemeente een Brugkerk-uurtje via de livestream. Het uurtje onderstreept het belang van gemeentezijn, juist in deze tijd.

Om 18.00 uur komen de eerste musici binnen. Ze gebruiken de tijd om de liederen te oefenen die ze straks ten gehore brengen. De koster en andere vrijwilligers zetten de geluidsapparatuur en het voorleesdecor klaar. Klokslag 19.00 uur geeft de koster het seintje om van start te gaan. 

Diaken P. van de Vreede opent de avond met het lezen van Psalm 93 en gebed. Het thema vanavond is ‘De Heere regeert’. Psalm 93 bevat duidelijke beelden van bruisende rivieren en grote baren waarin de machten en krachten tegen Gods koninkrijk naar voren komen. Als we wat dichter bij onszelf blijven kunnen ook de zorgen, moeiten en beproevingen in ons persoonlijk leven als golven en baren ons leven overspoelen. De grote troost die Van de Vreede de luisteraars meegeeft is dat er in vers 4 staat dat de Heere boven het bruisen en de baren van alle machten en krachten, inclusief onze moeilijke persoonlijke omstandigheden, staat. Dat geeft perspectief, ook in deze tijd. 

Mevrouw Bisschop neemt daarna plaats voor het digitale haardvuurtje. Ze leest voor uit ‘De vrouw met het Boek’. We horen dat Gladys Aylward op reis gaat naar het verre China om daar Gods Woord te brengen. De avond wordt afgesloten met gebed. Als laatste klinkt het lied ‘Wat de toekomst brenge moge’ door de kerk.

Tussen de programmaonderdelen speelt de muziekgroep psalmen en geestelijke liederen. Er werken in totaal zes verschillende muziekgroepen mee. Een van de ouders merkte op dat op deze manier veel jong talent in de gemeente ontdekt wordt.

De jongeren genieten er zichtbaar van. Robert van Deelen (16) en Niels Pater (14) bespelen het orgel. "Wij vinden het Brugkerk-uurtje een leuk initiatief om aan mee te werken. Wij zijn blij dat we in deze moeilijke tijd voor de mensen thuis muziek kunnen maken tot eer van God. We vinden het altijd erg gezellig. Ook is het voor onszelf een goede motivatie om te blijven oefenen."

Jedidjah van de Vreede (14) en Marlies van der Ziel (14) spelen allebei viool, ook zij zijn enthousiast over het initiatief. "We vinden het een erg leuk idee! Het samen oefenen is al gezellig en we vinden het leuk om dit met en voor elkaar te doen. Het is ook erg leuk om elkaar weer te zien! We vinden het fijn om samen met anderen iets voor de gemeente en vooral voor de ouderen te kunnen doen op de vrijdagavonden. Ook wij hebben er veel plezier in!"

Diaken P. van de Vreede vertelt hoe het initiatief binnen de kerkenraad ontstaan is. “De belangrijkste insteek is, om vanuit het Woord voor en door gemeenteleden onderlinge verbinding te houden door middel van muziek,  meditatie en het voorlezen van een vervolgverhaal. Ook het wekelijks terugkerende element zorgt voor binding aan de uitzending.”

Het initiatief wordt in de gemeente positief ontvangen merkt diaken P. van de Vreede. “Een heel mooi initiatief, wat breed gewaardeerd  wordt en zich niet alleen beperkt tot Veenendaal.” Tijdens een van de eerste avonden konden mensen een selfie insturen die tijdens het kijken gemaakt was. Er kwamen naast foto’s ook reacties binnen. ‘Wij genieten elke vrijdag van het Brugkerk-uurtje, fijn dat jullie zo aan ouderen denken.’ 

Albertine Mourik

Door: Albertine Mourik op 22 maart 2021


Overzicht