Bijbelstudiemateriaal

Israël, bron van hoop!

Speciaal voor de landelijke actie heeft de HHJO Bijbelstudiemateriaal ontwikkeld.  Dit is onderverdeeld in 3 leeftijdscategoriën. De Bijbelstudies zijn te gebruiken voor clubs en verenigingen, maar zijn ook geschikt voor het gebruik binnen het gezin.

Bijbelstudiemateriaal 12-

Het Bijbelstudiemateriaal voor kinderen bestaat uit een PowerPoint waarin het onderwerp verder is uitgewerkt. Deze kan tijdens club gebruikt worden. Verder is er een PowerPoint met liederen die gezongen kunnen worden en een werkblad voor de kinderen

Bijbelstudiemateriaal 16-

Het Bijbelstudiemateriaal voor jongeren onder de 16 jaar bestaat uit een uitgewerkte Bijbelstudie en een werkblad.

Bijbelstudiemateriaal 16+

Het Bijbelstudiemateriaal voor jongeren boven de 16 jaar bestaat uit een uitgewerkte Bijbelstudie.

Lesbrief Israël

De lesbrief kan gebruikt worden tijdens catechisatie of op de jeugdvereniging.