Over de actie

Persoonlijk Woord ver weg en dichtbij.

De landelijke actie kent twee doelen. We voeren actie voor Wycliffe Bijbelvertalers en de HHJO. Van de totale opbrengst gaat 50% naar Bijbelvertaalwerk in Congo en 50% naar het werk van de HHJO.

Bijbelvertaalwerk Congo

De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Onze veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. Onze visie is eenvoudig maar ambitieus: in 2025 willen we, samen met onze partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart. In Congo is recent een vertaalproject gestart. Met de landelijke actie willen we het Johannesevangelie vertalen voor meerdere taalgroepen in Congo. Vertaal jij mee?

Voor jongeren

De HHJO is er voor jongeren en iedereen rondom jongeren. Het is ons doel dat jongeren God kennen, dienen en liefhebben. Daarvoor is het nodig om het Woord dichtbij de jongeren te brengen. Niet alleen het Woord brengen is een taak van de HHJO. Maar ook leidinggevenden, ambtsdragers en ouders toerusten in hoe het Woord uitgelegd en toegepast kan worden. De HHJO is een non-profit organisatie, ze is afhankelijk van giften om de activiteiten, toerusting en het ontwikkelen van materiaal mogelijk te maken. Draag jij een steentje hieraan bij?