Huwelijksconferentie

D.V. zaterdag 12 oktober 2024 organiseert de HHJO weer een huwelijksconferentie. Speciaal voor stellen die zich voorbereiden op het huwelijk of nog niet zo lang zijn getrouwd. Samen sta je stil bij thema’s als communicatie, seksualiteit en man en vrouw in Bijbels licht.

Samen op weg naar het huwelijk. Jullie bereiden je voor; een spannende tijd. Er moet veel geregeld worden en tegelijkertijd wordt er ook geklust in het huis. De grote dag dient zich aan. Hij steekt zich in een mooi pak, zij straalt in een prachtige jurk. Het ja-woord wordt gegeven, een belofte van trouw, hulp en bijstand tot de dood jullie scheidt. Het huwelijk is niet het einde, maar het begin van een leven samen!  

Wanneer ik God meer liefheb dan mijn aardse liefste, zal ik mijn aardse liefste meer liefhebben dan daarvoor. ~ C.S. Lewis

Tijdens deze dag investeer je samen in de diepgang binnen je relatie, vanuit Bijbels perspectief. Inspirerende sprekers nemen je mee in verschillende onderwerpen. Tijdens het programma is ruimte voor onderling gesprek, het inbrengen van levensvragen en aandacht voor jullie persoonlijke onderwerpen. De ervaring leert dat de gezellige, inspirerende en verdiepende huwelijksconferentie van blijvende waarde blijkt te zijn voor de eerste huwelijksjaren.

Man en vrouw in Bijbels licht

'Wat een wonder dat God jou aan mij gegeven heeft! Hier ga ik over zingen!'

Zouden dit woorden van jou kunnen zijn? Adam zingt als hij zijn vrouw krijgt. God maakt man en vrouw, verschillend, en brengt bij elkaar. Vanuit diverse Schriftgedeelten denk je tijdens deze lezing en de opdrachten na over de inhoud van het huwelijksverbond en het omgaan met elkaar. Lees bijvoorbeeld Efeze 5: God wordt zichtbaar in de relatie van man en vrouw. Wat een diepe gedachte. Daarom: ga zitten aan de voeten van Christus. Hij geeft het huwelijk glans!

Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals, schrijf zij op de tafel uws harten. ~ Spreuken 3 vers 4

Communicatie in je relatie

Communiceren doe je de hele dag. Verbaal en nonverbaal maak je duidelijk wat je wilt of wat je ergens van denkt. Tijdens deze lezing en opdrachten denk je na over verschillende lagen in je communicatie, kwetsbaarheid, hechting en liefdestalen. Als je weet waar je zelf staat en de ander, wordt dat ook zichtbaar en merkbaar. Op die manier kom je nog beter tegemoet aan elkaars emotionele behoeften. Groeien in communicatie betekent nog meer naar elkaar groeien. Op deze manier wordt je ook emotioneel meer één. Liefde moet je levend en duurzaam houden. Dat kost tijd. Maar investering loont!

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; ~ 1 Korinthe 13 vers 4

Seksualiteit en gezinsvorming

Seksualiteit is een gave. God zet deze in het veilige kader van het huwelijk. Binnen dit kader mag je de gave van seksualiteit met dankzegging gebruiken en ervan genieten. Man en vrouw is ook hierin verschillend. Het is goed om je daarvan bewust te zijn, zodat je ook bij seksualiteit gericht kunt zijn op de ander. Naast genieten heeft de Heere ook gezinsvorming verbonden aan seksualiteit. Vanuit de intiemste momenten wil Hij nieuw leven laten groeien. En wat als de kinderzegen uitblijft? Als echtpaar praat je samen over jullie motieven en keuzes bij het omgaan met je vruchtbaarheid. Als het goed is hebben deze keuzes Gods Woord als norm. Dat betekent soms wel een streep door je eigen voorkeuren. 

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?


Terug naar overzicht