Meer over Diensten

Evaluatie sprekersavond

Als HHJO zijn we dienstbaar aan jongeren en gemeenten. Vandaar dat we het van belang vinden dat de toerusting die wij geven aansluit bij de doelgroepen. Daarom zenden we u een evaluatieformulier waarin u in enkele minuten kunt aangeven hoe u terugkijkt op de HHJO-toerusting. We gaan discreet om met uw evaluatie. 

Hoe kijkt u terug op de toerusting? (Cijfer 1 t/m 10) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10