Steun ons

Gebed
Het werk van de HHJO is allereerst geestelijk werk. Daarom vragen we gebed of de Heere door Zijn Heilige Geest het werk wil zegenen en gebruiken. Het gaat om het hart van jongeren!

Betrokkenheid
Omdat ons werk daarnaast ook heel praktisch van aard is, vragen we in de tweede plaats om praktische betrokkenheid bij ons werk. Dat kan al in uw en jouw eigen gezin of gemeente. Maar ook door anderen in uw en jouw omgeving die minder betrokken zijn aan te moedigen om ook betrokken te raken, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Om zo samen hart te hebben voor jongeren!

Financiële middelen
We kunnen ons werk niet zonder geld uitvoeren. Daarom vragen we u en jou om financiële steun. De HHJO is afhankelijk van giften en er is meer werk te doen dan waar geld voor is. Als particulier of als bedrijf heeft u verschillende mogelijkheden om de HHJO financieel te steunen.
Mogen we ook op uw en jouw gebed, betrokkenheid en financiële steun rekenen?
Het bankrekeningnummer van de HHJO is: NL73RABO 0342 0605 11

Online doneren