Meer over Activiteiten

Conferentie 18+

Ben jij een navolger van God? Kan je God navolgen terwijl de duivel, de wereld en je eigen vlees je elke dag aanvechten? Doe de gehele wapenrusting van God aan, zodat je staande kan blijven. Wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bid om de Geest van wijsheid en openbaring in Zijn kennis. Wij zijn afhankelijk van Deze Geest om verlichting van ons verstand te krijgen. Dan zal je weten wat je roeping is op deze aarde en ontdek je pas hoe rijk je bent. Je bent namelijk rijk in Zijn heerlijkheid en je deelt in Zijn Erfenis.

D.V. vrijdagavond 1 maart begint de 18+ conferentie in Oldebroek tot maandagochtend 4 maart. Deze conferentie gaan wij de Efeze brief van Paulus (die daar 3 jaar verbleef) overdenken. De brief zal aan de hand van vier thema’s uiteen worden gezet:
1. De rijkdom van Gods machtige daden (Efeze 1) - ds. H. Verheul
2. Geroepen tot een waardige levenswandel (Efeze 4:1-16) - ds. F. van Binsbergen
3. Geroepen tot navolgers van God (Efeze 5:1-21) - ds. J. Kommerie
4. Geroepen tot standvastigheid in de Heere (Efeze 6:10-24) - ds. W. Pieters 

Na elke lezing ga je in een klein groepje van ongeveer acht personen de lezing bespreken. Zo kan je ervaringen delen, vragen stellen, samen bidden, elkaar bemoedigen en bovenal wijzen naar Jezus Christus. Ook zijn er momenten van ontspanning. Denk aan de vrije middag op zaterdag, samen zingen, samen een spel doen of een heerlijke wandeling maken in het bos.

Kortom het wordt een conferentie met veel gezelligheid, bemoediging, troost, ontspanning en nieuwe ontmoetingen! Tot D.V. vrijdagavond 1 maart in Oldebroek!

D.V. 22 januari a.s. gaat de aanmelding voor de conferentie 18+ open!