Meer over Activiteiten

Conferentie 23+

In het weekend van D.V. 13-16 maart 2020 staat er een Bijbelstudieconferentie 23+ gepland. De conferentie vindt plaats in Natuurvriendenhuis De Bosbeek in Bennekom.

Tijdens deze conferentie willen we nadenken over het leven van de profeet Elisa. In de dagen van de dynastie van de Omriden nam de goddeloosheid in Israël enorm toe. De zoon van koning Omri, koning Achab, is zelfs een van de meest goddeloze koningen van Israël geweest. Tijdens zijn regeerperiode heeft God de profeet Elia gestuurd om een begin te maken met het uitroeien van de Baäldienst. Elia heeft dit werk niet afgemaakt. De Heere droeg Elia op om Hazaël, Jehu en Elisa te zalven. God heeft deze 3 mannen gebruikt om de Baälaanbidding in Israël definitief te beëindigen.  

Er valt veel te zeggen over het leven van Elisa. Elia en Elisa zijn heel verschillende profeten geweest. Er zijn ook veel lijnen te trekken van Elisa naar Jezus. Dit laatste willen we doen tijdens de conferentie aan de hand van de volgende 4 deelthema’s:
Elisa, een voorafschaduwing van Jezus
1. De roeping van Elisa
2. Wonderen door Elisa
3. Elisa en de Sunamitische
4. Het sterven van Elisa / leven uit de dood

We heten je graag van harte welkom op deze conferentie. Meld je aan! Graag tot ziens.