Meer over Activiteiten

Conferentie 23+

Terugblik Bijbelstudieconferentie 2018

Van 16 tot en met 19 februari brachten ruim tachtig 23+ jongeren een aantal dagen van bezinning door in het buitencentrum van Oldebroek. Een nieuwe locatie midden in de bossen dat rust en ruimte uitstraalt. Enthousiaste gezichten, bepakte koffers, volle handen met dekbedden en kussens werkelijk van alles werd meegenomen om een zo’n aangenaam mogelijk verblijf te realiseren. De sfeer zat er goed in vrijdagavond. Rond 19.15 uur stroomde de eerste conferentiegangers binnen. Het thema van de conferentie was: Psalmen, dagboek van een christen. Er vonden mooie gesprekken plaats, er was ruimte voor zowel ontspanning en inspanning.  Voor sommige personen was het bijwonen van een conferentie geheel nieuw en voor een groot aantal mensen was het ‘thuiskomen’.   

Nadat de conferentie was geopend, hield ds. P.D. van den Boogaard zijn lezing over het thema: Belijden van zonden naar aanleiding van psalm 51. Allereerst vertelde de predikant hoe we de psalmen kunnen indelen in het algemeen. Er werd gekeken naar de auteur van de psalm, structuur en soorten psalmen zoals lofzangen, klaagzangen, boetepsalmen, messiaanse psalmen enz. Verder nam de predikant ons mee in het leven van David na de zonden van overspel met Bathseba. Zonde raakt het hart van God. In het belijden van onze zonden moeten we leren erkennen dat God God is. David bad: ‘vernieuw in mij een vaste geest’. Alleen in Christus is er vernieuwing.  Na de lezing werd over het thema doorgesproken in kleine groepjes. Gezamenlijk werd de avond afgerond en overgebleven vragen werden gesteld.  Al met al een lezing en bespreking om niet te vergeten!

Op zaterdagochtend, na het ontbijt, hield ds. W.A. Capellen een lezing over het thema: vertrouwen en aanvechting met betrekking tot psalm 42. De dichter van de psalm ervaart God ver weg. Deze afstand doet hem pijn. We zien in de psalm dat de dichter zichzelf aanpakt en in herinnering brengt wie God voor Hem is en geweest is. God is de Levende, de Ontfermer, de God van de verlossing. Wanneer dit tot de psalmist doordringt ontstaat er een loflied zelfs midden in de nacht. Dit waren ook voor ons bemoedigende woorden. De lezing werd afgesloten met het bespreken van vragen in groepjes en een plenaire afronding.

De middag werd op een ontspannen manier doorgebracht. Er werd gewandeld, gerust in het conferentieoord en er werden dorpjes en steden bezocht. Ondertussen genoot iedereen van het droge en mooie, zonnige weer.

Zaterdagavond bestond uit een muzikale avond in het kleine boerderijkerkje van Oldenbroek. Gerrald Bronkhorst heeft deze avond begeleid als dirigent om met elkaar God te kunnen loven en prijzen. De deelnemers zongen uit volle borst: Mijn hart is vervuld met bespiegelingen van het heil. Ik zal het schoonste lied van deze Koning zingen’ en ‘Now let us all praise God and sing’.

Zondagmorgen waren we te gast in de HHG van Apeldoorn. Ds. J. Koppelaar preekte uit psalm 25 en liet ons meedenken over de vertrouwelijke omgang met de Heere. God zoekt de vertrouwelijke omgang met ons. Hij verlangt naar ons. Wanneer wij geen vertrouwelijk omgang ervaren moeten wij onszelf de vraag stellen of er zonden zijn die deze omgang in de weg staan. Als voorbeeld noemde de dominee het verschil tussen Abraham en Lot: beiden waren zij kinderen van God, maar de vertrouwelijk omgang van beide was een groot verschil. Jezus zelf laat ons zien wat het betekent om deze relatie te hebben. Hij is ons voorgegaan en liet ons zien dat de Zoon niets zonder de Vader kon.

Nadat we met elkaar de middagmaaltijd hadden genuttigd was er al vroeg weer de kerkdienst in de HHG van Oosterwolde. Ds. Van Rooijen nam ons stap voor stap mee door psalm 103 en richtte onze aandacht op het prijzen en loven van God. Prijzen is Gods grootheid erkennen, Hem op waarde schatten en Hem alle eer geven. Loven is God erkennen om Wie Hij is, Hem zegenen, Hem danken en  grootmaken om wat Hij gedaan heeft. David begint en eindigt de psalm met een persoonlijk loven: ‘Loof de HEERE, mijn ziel!’ Ook de engelen worden opgeroepen om God te loven. Zij zijn het voorbeeld om getrouw en dienstvaardig te zijn. Alles draait om de eer van God! Herkennen wij ons hierin? Wanneer we mogen zien op het volbrachte werk van Christus zullen we het lied van David herkennen: ‘.. zover het oost verwijderd is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.’ Ds. Van Rooijen heeft het oord nog bezocht en de conferentie met plenaire vragen afgesloten. We kijken terug op een bijzonder en gezegend weekend!

Volgend jaar D.V. kun je er ook bij zijn! Houd de site in de gaten voor de datum.