Les 1 - Sola Scriptura

Waarom is het belangrijk om na te denken over de sola's van de reformatie? Is het nodig om het verschil tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de reformatie telkens te benadrukken? In deze lessen denken wij na over de actualiteit van de reformatie. Zo komen wij tot een antwoord op de vraag waarom het ook voor jou belangrijk is om hierover na te blijven denken.