Meer over Activiteiten

Leidinggevendencursus ‘Kinderwerk in de kerk’ 12-

Leidinggeven aan een zondagsschoolgroep of kinderclub is prachtig werk. Maar soms komt er meer bij kijken dan je van te voren had gedacht. Wat is handig om te weten? En hoe doe ik dat?

In deze cursus van drie avonden willen we jou toerusten rondom de volgende onderwerpen. We passen het programma ook graag aan aan jullie vragen.

Avond 1: Wie ben jij zelf? En wie is het kind?
-    Wat maakt iedere persoon uniek?
-    Elkaars krachten zien
-    Aandacht voor ieder kind

Avond 2: Het Woord centraal
-    Wat wil je de kinderen meegeven?
-    Het verwoorden van je kernboodschap
-    Bijbellezen met kinderen
-    Vertellen

Avond 3: Alles op orde
-    Wel of geen regels
-    Het verband tussen gezag en relatie
-    Bidden met kinderen
-    Het doorgeven van een Godsbeeld

Interesse?
Door te mailen naar secretariaat@hhjo.nl kunnen er data worden afgestemd voor een cursus in de eigen gemeente.