Meer over Diensten

Leidinggevendencursus ‘Liefde en leiding’ 16-

Tienerwerkers begeleiden jongeren door een spannende fase van hun leven. Tijdens de tienerjaren ontwikkelen zij zich van kind tot jongvolwassene, waarbij ze behoefte hebben aan identificatiefiguren. De tienerclub van de gemeente heeft als doel deze jongeren samen te brengen rondom het Woord, met ruimte voor zowel bezinning als ontspanning.

De cursus ‘Liefde en leiding’ is gebaseerd op het gelijknamige boekje over tienerwerk in de kerk. In twee avonden gaat de cursusleider in op de onderwerpen:
- Liefde voor tieners
- Leidinggeven aan pubers

Tijdens de cursusavonden krijg je kennis aangereikt, maar is er tevens ruimte voor onderlinge ontmoeting en reflectie. Met praktische handvatten voor orde en gezag, relatie en gesprek, bezinning en verdieping. Vanuit het perspectief van tieners, met aandacht voor ontmoeting op hart niveau.