Meer over Activiteiten

Workshops

Notenkrakers gezocht - Gesprek met jongeren van hart tot hart (12+/16+)
Als leidinggevende of (jeugd)ouderling zoek je naar mogelijkheden om het gesprek met de jongeren aan te gaan. In een gesprek van hart tot hart hoor je wat er bij de jongere leeft, durf je wederzijds vragen te stellen, is luisteren een kunst en mag er ook gelachen worden.
- Hoe krijg je een gesprek op gang?
- Welke vragen stel je wel of bewust niet?
- Wat is een gezond evenwicht tussen luisteren en inhoud geven?

Van harte welkom om tijdens de workshop hierover met elkaar in gesprek te gaan!

Volle noten, ook na de pauze - Inhoudsvolle ontspanning (12+/16+)
Bijna iedere club en JV heeft globaal gezien hetzelfde programma. Vóór de pauze de Bijbelstudie of inleiding van leidinggevende of jongere. En na de pauze groepsbespreking of een spel. Daarbij wordt meestal de groepsbespreking als ‘serieus’ gezien en het spel als ‘ontspanning’. Als leidinggevende blijf je zoeken naar een afwisseling in ontspanning. Hoe bied je ook na de pauze een inhoudsvol programma op een ontspannen manier?

Denk en doe mee tijdens de workshop!

Een notendop in een kinderhand
‘Een kinderhand is gauw gevuld.’ Je kent de uitdrukking wel. Het gaat dan vooral om de tevredenheid van kinderen.
Als we de tekst letterlijk nemen, betekent het dat de hand snel vol is; dat er minder op kan in vergelijking met een volwassen hand. Dat geldt dus ook voor de inhoud. Er is verschil in het begrijpen en kunnen verwoorden van Bijbelse woorden en begrippen. De (geloofs)ontwikkeling van kind naar volwassene verloopt in fasen, kinderen hóeven dus nog niet alles te weten. Als leidinggevende willen we maar al te graag de mooie lessen die we in de voorbereiding tegenkomen aan de kinderen doorgeven. Het is een kunst en gave om je daarin te beperken en juist de kern van de Bijbelstudie voor de kinderen duidelijk te maken. In eenvoudige woorden en uitgelegd aan de hand van een begrijpelijk voorbeeld.

Hoe doe jij dit?
Ga de uitdaging aan in deze workshop.