Meer over Bijbelstudie

Doopwater verwijst naar Christus' bloed

Er was een evangelist die in de strafkampen van Rusland evangeliseerde. Hij sprak met de gevangenen over het Evangelie en deelde Bijbels uit. Sommigen konden niet lezen. Hij gaf hun toch een klein boekje. Hij zei: ‘Dit boekje kunt u wel lezen en de boodschap moet u echt kennen.’ Het boekje bestond uit drie bladzijden. De eerste bladzijde was zwart, de tweede rood en de derde wit. De evangelist gaf er de uitleg bij: ‘De zwarte bladzijde wijst op mijn en uw zonden. Daardoor verdienen we de eeuwige dood. De rode wijst op het bloed van Jezus Christus, dat onze zonden wegwast. De witte wijst er op hoe God ons ziet als we gewassen zijn.’

De boodschap van het doopwater is dezelfde als van dat woordeloze boekje. Het doopwater wijst op de zwartheid van onze zonde. Het wijst ook heen naar het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde (1 Joh. 1:7). Je kent de woorden vast wel uit het formulier: ‘Wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns (d.w.z.: mensen die de hel verdienen), zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling of besprenkeling met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Daardoor worden wij opgeroepen een afkeer te hebben van onze zonde, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.’ En: ‘als wij gedoopt worden in de Naam van de Zoon verzegelt de Zoon ons dat Hij ons wast in Zijn bloed.’

Voor iemand die de Bijbel niet kent, is de uitdrukking ‘gewassen worden door Zijn bloed’ vreemd. De Bijbel gebruikt hier beeldspraak. Je moet dit niet letterlijk lezen. Het kan gebeurd zijn dat de soldaat die een spijker in Jezus’ voet sloeg een spatje bloed op zijn handen kreeg. Daardoor werden zijn zonden niet weggenomen. Het gaat om de geestelijke betekenis. Het bloed van Jezus betekent Zijn offer aan het kruis. In Openbaring 1 vers 5 staat: Jezus Christus heeft ons liefgehad en ons van onze zonden gewassen in Zijn bloed. (zie ook Ps. 51:4 en 1 Joh. 1:7).

Bron: ‘Gedoopt! Een teken voor het leven’ – Ds. J.C. den Ouden

Tip: gebruik dit stukje als intro op een JV-avond voor tieners of jongeren.