Meer over Bijbelstudie

Een zeef voor verhalen

Socrates was een Griekse filosoof uit de 5e eeuw voor Christus. Op een dag komt er iemand op straat naar hem toe. ‘Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die…..’
Socrates onderbreekt de man en vraagt ‘Ho, stop. Heb je je verhaal al door de drie zeven gehaald?’
‘De drie zeven?’
‘Ja.’ zegt Socrates, ‘de eerste zeef is de zeef van de waarheid. Weet je zeker dat het verhaal dat je mij wilt vertellen waarheid is? Weet je zeker dat het waar is?’
De man wordt wat rood. ‘Nou ja, zeker…. nee….dat niet, maar ze zeggen dat……’
Socrates gaat verder. ‘Heb je dan de tweede zeef wel gebruikt? De zeef van het goede? Is het iets goeds dat je mij over mijn vriend wilt vertellen?’
De man aarzelt. ‘Goed? Goed? Nee, niet echt, nou ja, het is wel grappig om te weten…..’
Socrates kijkt bedenkelijk. ‘Dan gebruik je toch zeker wel de derde zeef. De zeef van de noodzakelijkheid. Is het nodig dat je dit aan mij vertelt? Is het nodig  dat ik het weet?
‘Nodig? Nou ja, niet echt. Maar wel eh……’
‘Laat dan maar.’ zegt Socrates. ‘Als dat wat jij aan mij wilt vertellen niet waar is, niets goeds is en ook niet nodig, vergeet het dan maar en belast mij er niet mee. God draagt ons op juist te bidden voor hem/haar van wie je nu iets kwaads wilt vertellen.’

Om de kern van je inleiding te benadrukken of te illustreren kan het heel helpend zijn om een (waar gebeurd) verhaal met een moraal aan de jongeren mee te geven. Bovenstaand verhaal kun je gebruiken als intro als het bijvoorbeeld gaat over roddelen, geloofwaardigheid, vriendschap of levenshouding. Lees ook eens HC vraag en antw 111.