Meer over Bijbelstudie

Intro met concreet voorwerp

Voorafgaand aan je vertelling of inleiding is het goed om de aandacht van de kinderen en jongeren richten op het onderwerp dat je gaat behandelen. Dit kan met woorden, met een voorwerp of met een inspirerend verhaal.

Onderstaande video’s zijn onderdeel van de serie ‘inspirerende intro’s. Aan de hand van een voorwerp willen we laten zien hoe je de kinderen en jongeren kunt richten op de inhoud die in je vertelling of inleiding aan de orde komt. Eigenlijk schiet ieder voorbeeld tekort als het gaat om het uitleggen van dogmatische of theologische begrippen. Maar als je de aandacht in de intro al trekt, kun je daarna je bredere uitleg beter kwijt.

De video komt online nadat deze samen met een inspirerend verhaal is verschenen in de maandelijkse nieuwsbrief voor leidinggevenden. Beiden vind je hieronder. Je kunt de video’s ook op ons videokanaal terugvinden.

De HHJO is er voor jongeren en voor hen die om de jongeren heen staan: ouders, leidinggevenden en ambtsdragers. Het is ons doel dat jongeren God kennen, dienen en liefhebben.