Meer over Bijbelstudie

Koningen en Koning

De vader van de bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry, Philip Henry, groeide op in de tijd van Karel I van Engeland. Als kind speelde hij met prins Karel (de latere koning Karel II) en de hertog van York. Helaas raakte koning Karel I in het nauw en werd onthoofd.

Philip Henry schrijft erover in zijn dagboek: ‘Aan het eind van het jaar 1648 werd mij verlof gegeven om naar Londen te gaan en mijn vader te bezoeken. Tijdens mijn verblijf daar, in die tijd te Whitehall, zag ik de onthoofding van koning Karel I. Hij ging over water naar Westminster, want hij nam een boot bij de Garden Stairs (waar wij woonden) en op een keer sprak hij mijn vader aan en vroeg: ‘Leeft u nog?’ Op de dag van de executie, donderdag 30 januari, stond ik te midden van de menigte op straat voor de poort te Whitehall, waar het schavot was opgericht. Ik zag wat er gebeurde, maar stond niet zo dichtbij dat ik iets kon horen. De slag zag ik gegeven worden en ik kon werkelijk zeggen: met een droevig hart.’ Toen zijn zoon Karel II later aan de macht kwam liet deze jaarlijks een boetedag voor heel het volk uitvaardigen. Zo staat in Philips dagboek op 30 januari 1671: ‘Brengt in herinnering de gruwelijke moord op de voormalige koning. Verlos de natie van bloedschulden, o God!’

Koningen en parlementen hadden in die tijd veel macht. Zeker in Engeland waar zij ook invloed hadden in de kerk. Hierdoor kon de Bijbelse leer soms worden gesteund van overheidswege, maar werd die vaak ook bestreden. Toen Philip Henry later predikant werd verplichtte men hem om gebruik te maken van het ‘Book of Common Prayer’. Hij kon dit voor zijn geweten niet doen. Samen met heel veel andere predikanten werd hij afgezet en mocht hij jarenlang niet preken.

In ons land zijn kerk en staat niet afhankelijk van elkaar. De koning en het kabinet geven geen leiding aan de kerk, maar aan het land. Over ons regeert de Koning van alle koningen. Dat is een zegen. Tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid. Want houden wij ons aan Zijn geboden?

Steven Middelkoop (Senior Jeugdwerkadviseur)

Leestip: ‘Naar Zijn beeld – Het leven en sterven van Philip Henry’, geschreven door Matthew Henry. Uitgave van Gebr. Koster. 2017.