Meer over Bijbelstudie

Wie neemt de zoon?

Baron Pits Jarold is een rijke kunstverzamelaar. Hij verzamelt vooral zeldzame kunst. Hij heeft één zoon, die als soldaat opgeroepen word naar oorlogsgebied. Daar sterft hij in de strijd. De rijke baron rouwt om het verlies van zijn zoon. Hij hield van hem. Als de baron overlijdt, wordt volgens zijn testament al zijn kunst verkocht via een veiling. Het is een waardevolle collectie en er komen daarom ook veel mensen op af. De veilingmeester opent de veiling. ‘We beginnen volgens het eerste artikel van het testament van deze man. Daarin staat: ‘het allereerste wat wordt verkocht is het schilderij van mijn geliefde zoon.’ Dat schilderij was geschilderd door een onbekende schilder en van slechte kwaliteit. Op het podium staat het schilderij van de zoon. De veilingmeester kijkt de zaal in. ‘Wie biedt er op dit schilderij?’

Het blijft stil in de zaal.
De veilingmeester: ‘Wie gaat er bieden op dit schilderij? Wie biedt €100,-?’
Het blijft stil.
‘Wie biedt €80,-?’
Het blijft stil.

Dan roept iemand van achterin de zaal: ‘Wij zijn niet gekomen voor dit schilderij. Wij zijn gekomen voor de Van Goghs en de Rembrandts. Die willen we zien. Die willen we kopen. Begin nu eens met het echte werk!’ De veilingmeester probeert het nog een keer: ‘Het schilderij van de zoon, wie neemt de zoon? €60,-? €20,-?’ Uiteindelijk komt er een stem van achter uit de zaal. Het was de tuinman die al jaren voor het gezin had gewerkt. ‘Ik bied €10 voor het schilderij.’ Meer kan hij zich niet veroorloven. Hij had niet gedacht dat hij ooit dit schilderij kon kopen. Hij kende de zoon, heeft van de zoon gehouden. Hij koopt het schilderij vanwege emotionele waarde en herinneringen. ‘We hebben een bod van € 10, wie biedt € 20?' De veilingmeester klopt met zijn hamer. ‘Eenmaal, andermaal, VERKOCHT voor €10,-!’

De veilingmeester legt zijn hamer neer en kondigt aan: ‘De veiling is afgelopen.’
‘En de schilderijen dan?’
‘Het spijt me. In het testament van deze rijke baron staat een bijzondere bepaling. In het volgende artikel staat: ‘Wie het schilderij van de zoon koopt, erft automatisch alles, inclusief de schilderijen van de grote meesters. Wie de zoon neemt, krijgt alles. Daarom sluit ik nu de veiling.’

Dit verhaal kun je als intro gebruiken bij je inleiding bijvoorbeeld over het komen tot Jezus, Zijn offer, of over de ernst en het appel van het evangelie.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebbe.
Voor andere intro’s in verhaalvorm of met concrete materialen: kijk eens op https://www.hhjo.nl/hhjo-rondom/bijbelstudie/inspiratie.