Meer over Bijbelstudie

Zonde en genade

‘Zonde’ en ‘genade’ zijn twee kernwoorden binnen het christelijk geloof. Wie met jongeren een avond stilstaat bij ‘zonde en genade’, doet er goed aan om eerst te inventariseren welke gedachten deze woorden bij jongeren oproepen. Waar denken ze aan als het gaat om het woord ‘zonde’? Wat komt er bij hen boven als ze denken aan het woord ‘genade’?

- Deel post-its rond. Elke jongere neemt vier briefjes van de stapel af.
- Geef de volgende opdracht: ‘Je hebt vier post-its in je hand. Waar denk jij aan bij de woorden ‘zonde’ en ‘genade’? Schrijf op twee briefjes iets waar jij aan denkt bij het woord ‘zonde’. Schrijf op de andere twee briefjes waar jij aan denkt bij het woord ‘genade’.’
- Geef de jongeren rustig de tijd om na te denken en hun gedachten op te schrijven.
- Vraag na een aantal minuten aan een aantal jongeren welke gedachten het woord ‘zonde’ bij hen opriep. Schrijf dit kort op een flip-over of whiteboard.
- Spreek kort met de jongeren door over hun antwoorden. Noemde een jongere ‘zondeval’? Vraag dan waarom hij of zij hieraan denkt.
- Noemde een jongere ‘God verdriet doen’, vraag dan wie dit ook opgeschreven had en waarom.
- Geef een terugkoppeling door de antwoorden kort samen te vatten en evt. aanvullingen te geven.
- Loop de drie stappen hierboven ook door voor het woord ‘genade’.
- Kom tijdens de Bijbelstudie of inleiding terug op de gedachten rondom zonde en genade, die door de jongeren gedeeld zijn.