Lesbrief HHK

Israël - Bron van hoop 16+

Belangrijk is dat onze jongeren weten waarom we aandacht hebben voor Israël en het Joodse volk. Dit was de reden om een lesbrief te ontwikkelen die gebruikt kan worden bij de catechisaties of tijdens de verenigingsavonden.


€ 0,25

Levertijd: Binnen 4-8 werkdagen


  • Categorie
  • Artikelnr.

Samenvatting

Zoals wij elkaar begroeten met goedemorgen, zo doen ze dat in Israël door elkaar shalom toe te wensen. Een woord met een rijke Bijbelse betekenis. We denken aan Psalm 122:6 ‘Bidt om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen, die u beminnen’. Wij vragen u in de eerste plaats om gebed voor Israël en het Joodse volk. En bid dan bovenal dat hun ogen opengaan voor de Vredevorst, de Heere Jezus Christus. Alleen door Hem kan het werkelijk vrede zijn met God.

Het thema ‘Israël’ is een veelzijdig thema. De lesbrief op één avond behandelen is daarom misschien wat veel. Als u er twee avonden aan kunt besteden, dan verdient dat de voorkeur. Verder is het goed mogelijk om de zeven onderwerpen te verdelen over kleine groepjes. Zet ze maar aan het werk en laat ze vervolgens plenair presenteren wat ze met elkaar geleerd hebben.

Laat ze indien mogelijk ook iets zien over Israël en het werk onder het Joodse volk. Een tip is om met de groep op zoek te gaan naar de website van onze commissie en zo met elkaar te ontdekken waar we als commissie mee bezig zijn.

Gezegende en leerzame avonden toegewenst!


Israël - Bron van hoop (16+)

€ 0,25

Levertijd: Binnen 4-8 werkdagen


Terug naar overzicht